ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

การพัฒนาชุดการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง บรรยากาศ


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,375 ครั้ง
การพัฒนาชุดการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง บรรยากาศ

Advertisement

❝ บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาชุดการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องบรรยากาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน จากการใช้ชุดการเรียนเรื่องบรรยากาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการเรียน เรื่อง บรรยากาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างในการทำวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านป่าใต้ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษเขต 3 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 30 คน ซึ่งได้รับเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ ชุดการเรียน (คู่มือครู,คู่มือนักเรียน) แบบฝึกทักษะในชุดการเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (t-test) ❞ ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง บรรยากาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชื่อผู้วิจัย นางเอื้อมพร ชัยชาญ หน่วยงาน โรงเรียนบ้านป่าใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษเขต 3 สาขา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปีที่วิจัย 2551 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาชุดการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องบรรยากาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน จากการใช้ชุดการเรียนเรื่องบรรยากาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการเรียน เรื่อง บรรยากาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างในการทำวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านป่าใต้ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษเขต 3 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 30 คน ซึ่งได้รับเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ ชุดการเรียน (คู่มือครู,คู่มือนักเรียน) แบบฝึกทักษะในชุดการเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (t-test) สรุปผลการวิจัยการพัฒนาชุดการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง บรรยากาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีดังนี้ 1. ผลการพัฒนาชุดการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องบรรยากาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านป่าใต้ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษเขต 3 ปีการศึกษา 2551 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประสิทธิภาพ 82.92/83.33 แสดงว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน โดยใช้ชุดการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านป่าใต้ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษเขต 3 ปีการศึกษา 2551 พบว่าผลสัมฤทธิ์หลังเรียนโดยใช้ชุดการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง บรรยากาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านป่าใต้ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษเขต 3 ปีการศึกษา 2551 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่า การพัฒนาชุดการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องบรรยากาศ ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และชุดการเรียนมีประสิทธิภาพ นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด เหมาะสำหรับนำไปพัฒนาผู้เรียนได้เป็นอย่างดี

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 8394 วันที่ 25 ก.ย. 2552


การพัฒนาชุดการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง บรรยากาศ การพัฒนาชุดการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องบรรยากาศ

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

น้ำหมักจากพืช

น้ำหมักจากพืช


เปิดอ่าน 6,410 ครั้ง
มาอีกแล้วค่ะ

มาอีกแล้วค่ะ


เปิดอ่าน 6,379 ครั้ง
การประกันตัวผู้ต้องหา

การประกันตัวผู้ต้องหา


เปิดอ่าน 6,428 ครั้ง
สอนเขียน Blog

สอนเขียน Blog


เปิดอ่าน 6,380 ครั้ง
20 อาหารล้างสารพิษ

20 อาหารล้างสารพิษ


เปิดอ่าน 6,382 ครั้ง
สรรพคุณ  และลักษณะ  เมีย

สรรพคุณ และลักษณะ เมีย


เปิดอ่าน 6,378 ครั้ง
ความพยายาม สุดยอดครับ ...

ความพยายาม สุดยอดครับ ...


เปิดอ่าน 6,379 ครั้ง
ระดับน้ำตาลในเลือด

ระดับน้ำตาลในเลือด


เปิดอ่าน 6,378 ครั้ง
หน้าใส......จากท้ายครัว

หน้าใส......จากท้ายครัว


เปิดอ่าน 6,372 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

เหตุผล 101 ข้อ.....ที่จะทำให้ผู้หญิงทุกคนดูน่ารัก

เหตุผล 101 ข้อ.....ที่จะทำให้ผู้หญิงทุกคนดูน่ารัก

เปิดอ่าน 6,375 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
บทคัดย่อ  อ.วงศักดิ์  สัมพันธ์
บทคัดย่อ อ.วงศักดิ์ สัมพันธ์
เปิดอ่าน 6,374 ☕ คลิกอ่านเลย

4 เคล็ด (ไม่) ลับ ?กินดี สุขภาพดี? ฝ่าวิกฤติ
4 เคล็ด (ไม่) ลับ ?กินดี สุขภาพดี? ฝ่าวิกฤติ
เปิดอ่าน 6,380 ☕ คลิกอ่านเลย

Thai Food Recipes with Photos
Thai Food Recipes with Photos
เปิดอ่าน 6,375 ☕ คลิกอ่านเลย

การประดิษฐ์หัวสัตว์ด้วยกระดาษ
การประดิษฐ์หัวสัตว์ด้วยกระดาษ
เปิดอ่าน 6,398 ☕ คลิกอ่านเลย

เคี้ยวอาหารนานๆ.....ช่วยให้สมองปราดเปรียว
เคี้ยวอาหารนานๆ.....ช่วยให้สมองปราดเปรียว
เปิดอ่าน 6,377 ☕ คลิกอ่านเลย

มุมกวี
มุมกวี
เปิดอ่าน 6,375 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

สาเหตุใหญ่ของป่วยเป็นมะเร็ง มาจากนิสัยการกินอยู่แต่ละคน
สาเหตุใหญ่ของป่วยเป็นมะเร็ง มาจากนิสัยการกินอยู่แต่ละคน
เปิดอ่าน 18,616 ครั้ง

รู้หรือยัง? วันนี้ (1 ก.ค.58) ประเทศไทยเปลี่ยนเวลาให้ช้าลง 1 วินาที อย่างเป็นทางการแล้ว
รู้หรือยัง? วันนี้ (1 ก.ค.58) ประเทศไทยเปลี่ยนเวลาให้ช้าลง 1 วินาที อย่างเป็นทางการแล้ว
เปิดอ่าน 19,930 ครั้ง

เล่นหมากล้อม สามารถพัฒนาผลการเรียนคณิตศาสตร์ได้!
เล่นหมากล้อม สามารถพัฒนาผลการเรียนคณิตศาสตร์ได้!
เปิดอ่าน 7,976 ครั้ง

เคล็ดลับคั้นมะนาวให้ได้น้ำมาก
เคล็ดลับคั้นมะนาวให้ได้น้ำมาก
เปิดอ่าน 13,485 ครั้ง

ปฏิรูปการศึกษาหลังยุค รธน.มีชัย โดย สมหมาย ปาริจฉัตต์
ปฏิรูปการศึกษาหลังยุค รธน.มีชัย โดย สมหมาย ปาริจฉัตต์
เปิดอ่าน 11,704 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ