ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมสำหรับคุณครู  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

รายชื่อและที่อยู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 175 เขต


สำหรับคุณครู เปิดอ่าน : 68,801 ครั้ง
รายชื่อและที่อยู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 175 เขต

Advertisement

NO

Name address
1

หัวหน้าสำนักผู้ตรวจราชการ
ประจำเขตตรวจราชการ
กรุงเทพมหานคร
 
2

ผู้อำนวยการสำนักผู้ตรวจราชการ
ประจำเขตตรวจราชการที่ ๑
สำนักผู้ตรวจราชการ ประจำเขตตรวจราชการที่ ๑ กระทรวงศึกษาธิการ (สำนักพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เขตการศึกษา ๑ เดิม) อ.เมือง  จ.นครปฐม ๗๓๐๐๐
3

ผู้อำนวยการสำนักผู้ตรวจราชการ
ประจำเขตตรวจราชการที่ ๒
สำนักผู้ตรวจราชการ ประจำเขตตรวจราชการที่ ๒ กระทรวงศึกษาธิการ บริเวณวงเวียนเทพสตรี อ.เมือง จ.ลพบุรี ๑๕๐๐๐
4

ผู้อำนวยการสำนักผู้ตรวจราชการ
ประจำเขตตรวจราชการที่ ๓
สำนักผู้ตรวจราชการ ประจำเขตตรวจราชการที่ ๓ กระทรวงศึกษาธิการ ๑๑๑/๒๐๐ หมู่ ๑ ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  ๒๐๐๐๐
5

ผู้อำนวยการสำนักผู้ตรวจราชการ
ประจำเขตตรวจราชการที่ ๔
สำนักผู้ตรวจราชการ ประจำเขตตรวจราชการที่ ๔ กระทรวงศึกษาธิการ ๗ ถนนไกรเพชร  อ.เมือง จ.ราชบุรี  ๗๐๐๐๐
6

ผู้อำนวยการสำนักผู้ตรวจราชการ
ประจำเขตตรวจราชการที่ ๕
สำนักผู้ตรวจราชการ ประจำเขตตรวจราชการที่ ๕ กระทรวงศึกษาธิการ ๕๔ ถนนสืบศิริ  ซอย ๓ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐
7

ผู้อำนวยการสำนักผู้ตรวจราชการ
ประจำเขตตรวจราชการที่ ๖
สำนักผู้ตรวจราชการ ประจำเขตตรวจราชการที่ ๖ กระทรวงศึกษาธิการ ๑๐๐/๖  หมู่ ๔ ถนนนิตโย ต.หนองบัว  อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐
8

ผู้อำนวยการสำนักผู้ตรวจราชการ
ประจำเขตตรวจราชการที่ ๗
สำนักผู้ตรวจราชการ ประจำเขตตรวจราชการที่ ๗ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนคลังอาวุธ  ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
9

ผู้อำนวยการสำนักผู้ตรวจราชการ
ประจำเขตตรวจราชการที่ ๘
สำนักผู้ตรวจราชการ ประจำเขตตรวจราชการที่ ๘ กระทรวงศึกษาธิการ (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์  เดิม) อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐
10

ผู้อำนวยการสำนักผู้ตรวจราชการ
ประจำเขตตรวจราชการที่ ๙
สำนักผู้ตรวจราชการ ประจำเขตตรวจราชการที่ ๙ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนเอกาทศรฐ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
11

ผู้อำนวยการสำนักผู้ตรวจราชการ
ประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๐
สำนักผู้ตรวจราชการ ประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๐ กระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ ๒ ถนนห้วยแก้ว  ต.ช้างเผือก    อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๐๐๐
12

ผู้อำนวยการสำนักผู้ตรวจราชการ
ประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๑
สำนักผู้ตรวจราชการ ประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๑ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนดำรง  ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต  ๘๓๐๐๐
13

ผู้อำนวยการสำนักผู้ตรวจราชการ
ประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๒
สำนักผู้ตรวจราชการ ประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๒ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนสงขลา – นาทวี อ.เมือง จ.สงขลา  ๙๐๐๐๐
No

ชื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กรุงเทพมหานคร  เขต ๑ อาคาร ๔ ถ.ศรีอยุธยา  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี   กรุงเทพมหานคร   ๑๐๔๐๐

กรุงเทพมหานคร  เขต ๒ เลขที่  ๑๑๒๘  ร.ร.พิบูลอุปถัมภ์  อาคารเจตสานนท์  ถนนลาดพร้าว  แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๓๑๐

กรุงเทพมหานคร  เขต ๓ ๓๙/๑  ซอยเพชร  ๔๘   ถ.เพชรเกษม ร.ร.ไชยฉิมพลีวิทยาคม  แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ   กรุงเทพมหานคร  ๑๐๑๖๐ 

กระบี่ ถนนอุตรกิจ  อำเภอเมืองกระบี่    จังหวัดกระบี่  ๘๑๐๐๐

กาญจนบุรี  เขต  ๑ ถนนแม่น้ำแม่กลอง   ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  ๗๑๐๐๐

กาญจนบุรี  เขต  ๒ (สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอพนมทวน  เดิม) ถนนกาญจนบุรี – อู่ทอง  ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี  ๗๑๑๔๐

กาญจนบุรี  เขต  ๓ (สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอไทรโยค  เดิม) ถนนไทรโยค   ตำบลลุ่มสุ่ม  อำเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี  ๗๑๑๕๐

กาฬสินธุ์  เขต  ๑ (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  เดิม) ๖๒  ตำบลกาฬสินธุ์   อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์   ๔๖๐๐๐

กาฬสินธุ์  เขต ๒ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยา  ถนนห้วยเม็กฮ่องฮี อำเภอห้วยเม็ก   จังหวัดกาฬสินธุ์  ๔๖๑๗๐
๑๐

กาฬสินธุ์  เขต ๓ (สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอห้วยผึ้ง  เดิม) ตำบลนิคมห้วยผึ้ง    อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์   ๔๖๒๔๐
๑๑

กำแพงเพชร  เขต ๑ (สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร  เดิม) ถนนสุโขทัย   อำเภอเมืองกำแพงเพชร  จังหวัดกำแพงเพชร    ๖๒๐๐๐
๑๒

กำแพงเพชร  เขต ๒ บริเวณที่ว่าการอำเภอคลองขลุง ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง    จังหวัดกำแพงเพชร   ๖๒๑๒๐
๑๓

ขอนแก่น  เขต ๑ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น  เดิม) ๒๖๔   ถนนศูนย์ราชการ   ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น   จังหวัดขอนแก่น  ๔๐๐๐๐
๑๔

ขอนแก่น  เขต ๒ โรงเรียนชุมนุมบ้านไผ่ยิ่งอุทิศ ถนนเจนจบทิศ   ตำบลในเมือง  อำเภอบ้านไผ่   จังหวัดขอนแก่น   ๔๐๑๑๐
๑๕

ขอนแก่น  เขต ๓ ถนนพลรัตน์  ตำบลเมืองพล อำเภอพล   จังหวัดขอนแก่น   ๔๐๑๒๐
๑๖

ขอนแก่น  เขต ๔ โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา  (รัชมังคลาภิเษก) ถนนมิตรภาพ  ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง   จังหวัดขอนแก่น   ๔๐๑๔๐
๑๗

ขอนแก่น  เขต ๕ ถนนมลิวรรณ   ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ   จังหวัดขอนแก่น   ๔๐๑๓๐
๑๘

จันทบุรี  เขต ๑ เลขที่  ๑  ถนนตากสิน  อำเภอเมืองจันทบุรี    จังหวัดจันทบุรี   ๒๒๐๐๐
๑๙

จันทบุรี  เขต ๒ (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี  เดิม)  อำเภอมะขาม    จังหวัดจันทบุรี   ๒๒๐๐๐
๒๐

ฉะเชิงเทรา  เขต ๑ ถนนเลี่ยงเมือง   ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา    จังหวัดฉะเชิงเทรา   ๒๔๐๐๐
๒๑

ฉะเชิงเทรา  เขต ๒ (สำนักงานศึกษาธิการอำเภอพนมสารคาม เดิม) อำเภอพนมสารคาม    จังหวัดฉะเชิงเทรา   ๒๔๑๒๐
๒๒

ชลบุรี  เขต ๑ ถนนพระยาสัจจา  ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี    จังหวัดชลบุรี   ๒๐๐๐๐
๒๓

ชลบุรี  เขต ๒ ถนนสุขประยูร   ตำบลกุฎโง้ง อำเภอพนัสนิคม    จังหวัดชลบุรี   ๒๐๑๔๐
๒๔

ชลบุรี  เขต ๓ เลขที่  ๑๕/๕๑  หมู่  ๒ ตำบลนาเกลือ  อำเภอบางละมุง    จังหวัดชลบุรี   ๒๐๑๕๐
๒๕

ชัยนาท ถนนริมเขื่อน   อำเภอเมืองชัยนาท   จังหวัดชัยนาท   ๑๗๐๐๐
๒๖

ชัยภูมิ  เขต ๑ ถนนสนามบิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ    จังหวัดชัยภูมิ   ๓๖๐๐๐
๒๗

ชัยภูมิ  เขต ๒ ถนนภูเขียว – ชุมแพ   ตำบลผักปัง  อำเภอภูเขียว    จังหวัดชัยภูมิ   ๓๖๑๑๐
๒๘

ชัยภูมิ  เขต ๓ ถนนสุจิตรา   ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ   ๓๖๑๓๐
๒๙

ชุมพร  เขต ๑ ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร อำเภอเมืองชุมพร    จังหวัดชุมพร   ๘๖๑๙๐
๓๐

ชุมพร  เขต ๒ ที่ว่าการอำเภอหลังสวน  (หลังเก่า)  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร   ๘๖๑๑๐
๓๑

เชียงราย  เขต ๑ (สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย เดิม)  ถนนสนามบิน  อำเภอเมืองเชียงราย    จังหวัดเชียงราย    ๕๗๐๐๐
๓๒

เชียงราย  เขต ๒ โรงเรียนบ้านร่องศาลา  ถนนเชียงราย-พะเยา ตำบลดงมะดะ  อำเภอแม่ลาว    จังหวัดเชียงราย   ๕๗๒๕๐
๓๓

เชียงราย  เขต ๓ (สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่จัน เดิม) ถนนหิรัญนคร  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย   ๕๗๑๑๐
๓๔

เชียงราย  เขต ๔ ถนนเชียงราย – เทิง   ตำบลเวียง อำเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย  ๕๗๑๖๐
๓๕

เชียงใหม่  เขต ๑ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  (อาคารอำนวยการกลางชั้น ๔  ) ตำบลช้างเผือก   อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่   ๕๐๓๐๐
๓๖

เชียงใหม่  เขต ๒ (สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่ริม  เดิม) ที่ว่าการอำเภอแม่ริม  อำเภอแม่ริม    จังหวัดเชียงใหม่   ๕๐๑๘๐
๓๗

เชียงใหม่  เขต ๓ (สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอฝาง  เดิม) ถนนเจ็ดยอด   ตำบลเวียง อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่   ๕๐๑๑๐
๓๘

เชียงใหม่  เขต ๔ (สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสันป่าตอง  เดิม) ถนนเชียงใหม่ – ฮอด  ตำบลอุหว่า อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่  ๕๐๑๒๐
๓๙

เชียงใหม่  เขต ๕ (สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอฮอด  เดิม) อำเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่   ๕๐๒๔๐
๔๐

ตรัง  เขต ๑ สำนักงานการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมจังหวัดตรัง  เดิม) ๑๙๓  ม.๑๒  ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง   จังหวัดตรัง   ๙๒๐๐๐
๔๑

ตรัง  เขต ๒ (สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอห้วยยอด  เดิม) ๒๕๙  ถนนเพชรเกษม  อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง   ๙๒๑๓๐
๔๒

ตราด (สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดตราด  เดิม) ถนนสุขุมวิท  ตำบลวังกระแจะ  อำเภอเมืองตราด  จังหวัดตราด   ๒๓๐๐๐
๔๓

ตาก  เขต ๑ (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก เดิม) ๑๐/๑  ถนนพหลโยธิน  อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก  ๖๓๐๐๐
๔๔

ตาก  เขต ๒ ๓๕/๔  ถนนประสาทพิถี อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  ๖๓๑๑๐
๔๕

นครนายก (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เดิม) ถนนสุวรรณศร  ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก  ๒๖๐๐๐
๔๖

นครปฐม  เขต ๑ (สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม  เดิม) ถนนเพชรเกษม   ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม   ๗๓๐๐๐
๔๗

นครปฐม  เขต ๒ (สำนักงานศึกษาธิการอำเภอนครชัยศรี  เดิม) อำเภอนครชัยศรี    จังหวัดนครปฐม   ๗๓๑๒๐
๔๘

นครพนม  เขต ๑ ถนนกลางเมือง  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม  ๔๘๐๐๐
๔๙

นครพนม  เขต  ๒

ถนนศรีสงคารม – ท่าแก้ว  ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม   ๔๘๑๕๐

๕๐

นครราชสีมา   เขต  ๑

(สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา  เดิม) อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา   ๓๐๐๐๐
๕๑

นครราชสีมา  เขต ๒ ถนนเพชรมาตุคลา  ตำบลจักราช อำเภอจักราช   จังหวัดนครราชสีมา   ๓๐๒๓๐
๕๒

นครราชสีมา  เขต ๓ ถนนสุขาภิบาล  ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา   ๓๐๒๕๐
๕๓

นครราชสีมา  เขต ๔ ถนนชุมค้า  ต.สีคิ้ว  (บริเวณที่ว่าการอำเภอ) อำเภอสีคิ้ว   จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๑๔๐
๕๔

นครราชสีมา  เขต ๕ ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา   ๓๐๒๑๐
๕๕

นครราชสีมา  เขต ๖ ถนนรถไฟ  ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา   ๓๐๑๒๐
๕๖

นครราชสีมา  เขต ๗ ศูนย์ราชการอำเภอชุมพวง  ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา   ๓๐๒๗๐
๕๗

นครศรีธรรมราช  เขต ๑ (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  เดิม) ถนนศรีธรรมราช  ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง   จังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘๐๐๐๐
๕๘

นครศรีธรรมราช   เขต ๒ (สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอทุ่งสง  เดิม) อำเภอทุ่งสง    จังหวัดนครศรีธรรมราช   ๘๐๑๑๐
๕๙

นครศรีธรรมราช  เขต ๓ โรงเรียนเชียรใหญ่    ถนนนครศรีธรรมราช-สงขลา ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว   อำเภอเชียรใหญ่   จังหวัดนครศรีธรรมราช   ๘๐๑๙๐
๖๐

นครศรีธรรมราช  เขต ๔ (สำนักงานศึกษาธิการอำเภอท่าศาลา  เดิม) อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช   ๘๐๑๖๐
๖๑

นครสวรรค์  เขต ๑

(สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ เดิม)

ถนนสวรรค์วิถี  อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์   ๖๐๐๐๐

๖๒

นครสวรรค์  เขต ๒ (สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอลาดยาว เดิม) หมู่  ๕  ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์  ๖๐๑๕๐
๖๓

นครสวรรค์  เขต ๓ ถนนไพศาลี-นครสวรรค์  อำเภอไพศาลี  จังหวัดนครสวรรค์  ๖๐๒๒๐
๖๔

นนทบุรี  เขต ๑ (สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี เดิม) อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี   ๑๑๐๐๐
๖๕

นนทบุรี  เขต ๒ (สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบางใหญ่ เดิม) อำเภอบางใหญ่  จังหวัดนนทบุรี   ๑๑๑๔๐
๖๖

นราธิวาส  เขต ๑ หมู่ ๑๐ ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส  ๙๖๐๐๐
๖๗

นราธิวาส  เขต ๒ ที่ว่าการอำเภอสุไหงโก-ลก (หลังเก่า) ถนนทรายทอง  ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส  ๙๖๑๒๐
๖๘

น่าน  เขต ๑ ถนนสุมนเทวราช   ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน   จังหวัดน่าน  ๕๕๐๐๐
๖๙

น่าน  เขต ๒ อาคารอุปแก้วโรงเรียนปัว อำเภอปัว  จังหวัดน่าน  ๕๕๑๒๐
๗๐

บุรีรัมย์  เขต ๑ (สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์  เดิม) ๕๐  ถนนอิสาน  ๕๑  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์   ๓๑๐๐๐
๗๑

บุรีรัมย์  เขต ๒ (สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอประโคนชัย  เดิม) ตำบลประโคนชัย  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์   ๓๑๑๔๐
๗๒

บุรีรัมย์  เขต ๓ ที่ว่าการอำเภอ  (เก่า)  ถนนสืบสหการ ตำบลนางรอง  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์   ๓๑๑๑๐
๗๓

บุรีรัมย์  เขต  ๔  โรงเรียนพุทไธสง  ตำบลพุทไธสง  อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์   ๓๑๑๒๐
๗๔

ปทุมธานี  เขต ๑ (สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดประทุมธานี  เดิม) ตำบลวัดโบสถ์   อำเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี   ๑๒๐๐๐
๗๕

ปทุมธานี  เขต ๒ โรงเรียนมัธยมสังคีลวิทยากรุงเทพมหานคร ถนนวิภาวดี-รังสิต  ตำบลคูคต  อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี   ๑๒๑๕๐
๗๖

ประจวบคีรีขันธ์  เขต ๑ (สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เดิม)   หมู่  ๒  ตำบลหนองหิน อำเภอเมือง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   ๗๗๐๐๐
๗๗

ประจวบคีรีขันธ์  เขต ๒ (สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอปรานบุรี  เดิม) ถนนเพชรเกษม  ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๗๗๑๒๐
๗๘

ปราจีนบุรี เลขที่  ๘๑๔  ถนนปราจีนอนุสรณ์  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  ๒๕๐๐๐
๗๙

ปัตตานี  เขต ๑ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี  เดิม) หมู่ ๖ ถนนปากน้ำ   ตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมืองปัตตานี   จังหวัดปัตตานี  ๙๔๐๐๐
๘๐

ปัตตานี  เขต ๒ (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี  เดิม) อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี  ๙๔๑๖๐
๘๑

พระนครศรีอยุธยา  เขต ๑ ถนนอยุธยา – อ่างทอง  ตำบลลุมพลี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ๑๓๐๐๐
๘๒

พระนครศรีอยุธยา  เขต ๒ (สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเสนา  เดิม) อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๓๑๑๐
๘๓

พะเยา  เขต ๑ (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  เดิม) เลขที่  ๕๘๘  ถนนบ้านต๋อม  อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา   ๕๖๐๐๐
๘๔

พะเยา  เขต ๒ (สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอจุน  เดิม) อำเภอจุน  จังหวัดพะเยา   ๕๖๑๕๐
๘๕

พังงา ซอยชุมนุมราษฏร์  อำเภอเมืองพังงา  จังหวัดพังงา   ๘๒๐๐๐
๘๖

พัทลุง เลขที่  ๑๔  หมู่ที่  ๑  ถนนเอเชีย  ตำบลเขาเจียก  อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง  ๙๓๐๐๐
๘๗

พิจิตร  เขต ๑ (สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดจังหวัดพิจิตร เดิม) ถนนคลองคะเชนทร์  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร  ๖๖๐๐๐
๘๘

พิจิตร  เขต  ๒

ถนนห้วยเกตุ  อำเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร  ๖๖๑๑๐
๘๙

พิษณุโลก  เขต ๑ (สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก เดิม) อำเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก   ๖๕๐๐๐
๙๐

พิษณุโลก  เขต ๒ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิต (๑๒) อำเภอวังทอง  จังหวัดพิษณุโลก  ๖๕๑๓๐
๙๑

พิษณุโลก  เขต ๓ อาคารเลขที่ ๕๕๙/๑๙-๒๐  ถนนพิษณุโลก-เด่นชัย  อำเภอวัดโบสถ์  จังหวัดพิษณุโลก  ๖๕๑๖๐
๙๒

เพชรบุรี  เขต ๑ (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี  เดิม) ๒๖๔  หมู่  ๒  ถนนคีรีรัฐยา  ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  ๗๖๐๐๐
๙๓

เพชรบุรี  เขต ๒ สามแยกวัดหนองแขม  อำเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี  ๗๖๑๓๐
๙๔

เพชรบูรณ์  เขต ๑ (สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ เดิม) ถนนเพชรบูรณ์-หล่มสัก  ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  ๖๗๐๐๐
๙๕

เพชรบูรณ์  เขต ๒ ศูนย์พัฒนาการศึกษา สปอ.หล่มสัก ตำบลสักหลง   อำเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์   ๖๗๑๑๐
๙๖

เพชรบูรณ์  เขต ๓ (สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบึงสามพัน เดิม) เลขที่  ๕๔/๒ หมู่ ๔  ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์   ๖๗๑๖๐
๙๗

แพร่  เขต ๑ (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  เดิม) ถนนสายแพร่ – ลอง  ๒   ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่   จังหวัดแพร่   ๕๔๐๐๐
๙๘

แพร่  เขต ๒ ถนนจรูญลองรัต  ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง    จังหวัดแพร่  ๕๔๑๕๐
๘๙

ภูเก็ต ถนนแม่หลวน  อำเภอเมืองภูเก็ต    จังหวัดภูเก็ต  ๘๓๐๐๐
๑๐๐

มหาสารคาม  เขต ๑ เลขที่  ๑๐๙๓  ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน  ตำบลตลาด  อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม   ๔๔๐๐๐
๑๐๑

มหาสารคาม  เขต ๒ ถนนสมารักษ์  ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม   ๔๔๑๒๐
๑๐๒

มุกดาหาร บริเวณศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ถนนวิวิธสุรการ   อำเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร  ๔๙๐๐๐
๑๐๓

แม่ฮ่องสอน  เขต  ๑ ถนนขุนลุมประผาส อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน   จังหวัดแม่ฮ่องสอน   ๕๘๐๐๐
๑๐๔

แม่ฮ่องสอน  เขต ๒ ถนนเวียงใหญ่  ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๕๘๑๑๐
๑๐๕

ยโสธร  เขต ๑

ถนนแจ้งสนิท  ตำบลสำราญ  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร   ๓๕๐๐๐

๑๐๖

ยโสธร  เขต ๒ ถนนวารีราชเดช  ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร   ๓๕๑๔๐
๑๐๗

ยะลา  เขต ๑ ถนนสุขยางค์  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  ๙๕๐๐๐
๑๐๘

ยะลา  เขต ๒ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตร ฯ  หมู่  ๒ ถนนสุมยางศ์  ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา   ๙๕๑๓๐
๑๐๙

ร้อยเอ็ด  เขต ๑ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด  ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๕๐๐๐
๑๑๐

ร้อยเอ็ด  เขต  ๒ โรงเรียนสุวรรณภูมิ  ถนนปัทมานนท์  ตำบลสระคู  อำเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๓๑๓๐
๑๑๑

ร้อยเอ็ด  เขต ๓ ถนนกำเนิดเพชร   อำเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๕๑๑๐
๑๑๒

ระนอง (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง  เดิม) ถนนเพชรเกษม  ตำบลบางริ้น  อำเภอเมืองระนอง  จังหวัดระนอง  ๘๕๐๐๐
๑๑๓

ระยอง  เขต ๑ เลขที่  ๑/๒๔  ถนนบางราก อำเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  ๒๑๐๐๐
๑๑๔

ระยอง  เขต ๒ ตำบลวางว่า  อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง  ๒๑๑๑๐
๑๑๕

ราชบุรี  เขต ๑ หมู่  ๑๐  ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  ๗๐๐๐๐
๑๑๖

ราชบุรี  เขต ๒ หมู่  ๔   ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  ๗๐๑๒๐
๑๑๗

ลพบุรี  เขต ๑ (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี  เดิม) อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี  ๑๕๑๓๐
๑๑๘

ลพบุรี  เขต ๒ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์  เลขที่ ๒๕๙ หมู่ ๓ ตำบลลำนารายณ์  อำเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี   ๑๕๑๓๐
๑๑๙

ลำปาง  เขต ๑ (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง  เดิม) เลขที่  ๔๐๙  ตำบลต้นธงชัย  อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง   ๕๒๐๐๐
๑๒๐

ลำปาง  เขต ๒ เลขที่  ๓๖๗  หมู่  ๓  ถนนพหลโยธิน ตำบลศาลา   อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง  ๕๒๑๓๐
๑๒๑

ลำปาง  เขต ๓ (สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแจ้ห่ม เดิม) ถนนวิเชตนคร  ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม  จังหวัดลำปาง  ๕๒๑๒๐
๑๒๒

ลำพูน  เขต ๑ (สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำพูน  เดิม) ถนนป่าซาง  ตำบลศรีย้อย อำเภอเมืองลำพูน  จังหวัดลำพูน  ๕๑๐๐๐
๑๒๓

ลำพูน  เขต ๒ บ้านถอยต้อม  ถนนลำพูน-ลี้  ตำบลบ้านโฮ่ง  อำเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดลำพูน  ๕๑๑๓๐
๑๒๔

เลย  เขต ๑ ถนนพิพัฒน์มงคล  ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย  ๔๒๐๐๐
๑๒๕

เลย  เขต ๒ (สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอวังสะพุง  เดิม) ถนนภูมิวิถี   อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย   ๔๒๑๓๐
๑๒๖

ศรีสะเกษ  เขต ๑ (สำนักงานการปะถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ เดิม) ถนนรัตนวงษา   อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ  ๓๓๐๐๐
๑๒๗

ศรีสะเกษ  เขต ๒ ถนนศรีอุทุมพร  อำเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ  ๓๓๑๒๐
๑๒๘

ศรีสะเกษ  เขต ๓ ๖๙ หมู่  ๘  ตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีษะเกษ   ๓๓๑๔๐
๑๒๙

ศรีสะเกษ  เขต ๔ (สำนักงานการประถมศึกษากันทรลักษณ์  เดิม) ถนนวีระเทพ  ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ   ๓๓๑๑๐
๑๓๐

สกลนคร  เขต ๑ (สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร  เดิม) ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  ๔๗๐๐๐
๑๓๑

สกลนคร  เขต ๒

ศูนย์ราชการอำเภอสว่างแดนดิน  (สำนักงานการประถม

ศึกษาอำเภอสว่างแดนดิน  เดิม)  ตำบลสว่าง  อำเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร  ๔๗๑๑๐

๑๓๒

สกลนคร  เขต ๓

ศูนย์ราชการวานรนิวาศ  (สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ

วานรนิวาศ  เดิม)  ตำบลวานรนิวาศ อำเภอวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร  ๔๗๑๒๐

๑๓๓

สงขลา  เขต ๑ ถนนสงขลา-นาทวี  ตำบลเขาลูกช้าง อำเภอเมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา  ๙๐๐๐๐
๑๓๔

สงขลา  เขต ๒ ถนนสาครมงคล  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  ๙๐๑๑๐
๑๓๕

สงขลา  เขต  ๓ ๑๐๐  หมู่  ๒  ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา  ๙๐๑๖๐
๑๓๖

สตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล  ถนนสตูลธานี  ตำบลพิมาน  อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล   ๙๑๐๐๐
๑๓๗

สมุทรปราการ  เขต ๑ ศูนย์ราชการกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ถนนสุขุมวิท   ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ  ๑๐๑๒๗
๑๓๘

สมุทรปราการ  เขต  ๒ โรงเรียนพลูเจริญวิทยาคม  ๑๖  หมู่  ๑  ตำบลบางโฉลง  อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ   ๑๐๕๔๐
๑๓๙

สมุทรสงคราม ถนนเอกชัย  ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม  ๗๕๐๐๐
๑๔๐

สมุทรสาคร ๒/๓  หมู่  ๘  ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  ๗๔๐๐๐
๑๔๑

สระแก้ว  เขต ๑ (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว  เดิม) ถนนสุวรรณศร   ตำบลท่าเกษม  อำเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว   ๒๗๐๐๐
๑๔๒

สระแก้ว  เขต ๒ (สำนักงานการประถมศึกษาอำเภออรัญประเทศ  เดิม)

ถนนมหาดไทย   เทศบาลตำบลอรัญประเทศ      

อำเภออรัญประเทศ   จังหวัดสระแก้ว   ๒๗๑๒๐

๑๔๓

สระบุรี  เขต  ๑ (สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระบุรี  เดิม) ถนนมิตรภาพ  อำเภอเมืองสระบุรี  จังหวัดสระบุรี   ๑๘๐๐๐
๑๔๔

สระบุรี  เขต ๒ (สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแก่งคอย  เดิม) ตำบลบ้านป่า  อำเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี  ๑๘๑๑๐
๑๔๕

สิงห์บุรี (สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี  เดิม)

ถนนสิงห์บุรี – อ่างทอง  ตำบลบางพุทรา  อำเภอเมืองสิงห์บุรี   จังหวัดสิงห์บุรี  ๑๖๐๐๐

๑๔๖

สุโขทัย  เขต ๑ ถนนสิงหวัฒน์  อำเภอเมืองสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย  ๖๔๐๐๐
๑๔๗

สุโขทัย  เขต ๒ (สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสวรรคโลก เดิม) อำเภอสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย  ๖๔๑๑๐
๑๔๘

สุพรรณบุรี  เขต ๑ (สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี เดิม) วัดป่าเลไลยก์ ถนนมาลัยแมน  ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
๑๔๙

สุพรรณบุรี  เขต ๒ (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เดิม) ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท  ตำบลสนามชัย  อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
๑๕๐

สุพรรณบุรี เขต ๓ (สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเดิมบางนางบวช เดิม) หมู่  ๑  ตำบลเขาพระ   อำเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี   ๗๒๑๒๐
๑๕๑

สุราษฎร์ธานี  เขต ๑ ถนนดอนนก  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๘๔๐๐๐
๑๕๒

สุราษฎร์ธานี  เขต ๒ สหกรณ์สุราษฎร์ธานี อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๘๔๑๓๐
๑๕๓

สุราษฎร์ธานี  เขต  ๓ (สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเวียงสระ  เดิม) ถนนสุราษฎร์-กระบี่  หมู่  ๘  ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ   จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๘๔๑๙๐
๑๕๔

สุรินทร์  เขต ๑ ถนนสุรินทร์ – ประสาท  ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  ๓๒๐๐๐
๑๕๕

สุรินทร์  เขต ๒ อำเภอรัตนบุรี  จังหวัดสุรินทร์  ๓๒๑๓๐
๑๕๖

สุรินทร์  เขต ๓ ถนนสุรินทร์ – ช่องจอม อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์  ๓๒๑๔๐
๑๕๗

หนองคาย  เขต ๑ ถนนมีชัย   ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย  ๔๓๐๐๐
๑๕๘

หนองคาย  เขต ๒ (สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอโพนพิสัย  เดิม) อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย  ๔๓๑๒๐
๑๕๙

หนองคาย  เขต ๓ ถนนมีชัย  ตำบลบึงกาฬ อำเภอบึงกาฬ  จังหวัดหนองคาย  ๔๓๑๔๐
๑๖๐

หนองบัวลำภู  เขต ๑ (สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู  เดิม) อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู  ๓๙๐๐๐
๑๖๑

หนองบัวลำภู  เขต ๒ (สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอนากลาง เดิม) ถนนอุดรธานี – เลย  ตำบลนากลาง  อำเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวลำภู   ๓๙๑๗๐
๑๖๒

อ่างทอง ถนนเทศบาล  ๔  ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง  ๑๔๐๐๐
๑๖๓

อำนาจเจริญ ถนนสุขาภิบาล  ๑  อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ  ๓๗๐๐๐
๑๖๔

อุดรธานี  เขต ๑ ๗/๗  ถนนโพศรี   ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี  ๔๑๐๐๐
๑๖๕

อุดรธานี  เขต ๒ ถนนอุมจาน  อำเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี  ๔๑๑๑๐
๑๖๖

อุดรธานี  เขต ๓ ถนนเทศบาล  ๑  อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี  ๔๑๑๓๐
๑๖๗

อุดรธานี  เขต ๔ ถนนบริบาลภูมิเขต อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี  ๔๑๑๖๐
๑๖๘

อุตรดิตถ์  เขต ๑ ถนนพาดวารี อำเภอเมืองอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์  ๕๓๐๐๐
๑๖๙

อุตรดิตถ์  เขต ๒ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอน้ำปาด เดิม) ตำบลแสนตอ  อำเภอน้ำปาด  จังหวัดอุตรดิตถ์  ๕๓๑๑๐
๑๗๐

อุทัยธานี ถนนรักการดี  ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี  จังหวัดอุทัยธานี  ๖๑๐๐๐
๑๗๑

อุบลราชธานี  เขต ๑ ถนนสุรศักดิ์   อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี   ๓๔๐๐๐
๑๗๒

อุบลราชธานี  เขต ๒ ถนนตระการ-พนา  ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี  ๓๔๑๓๐
๑๗๓

อุบลราชธานี  เขต ๓ ถนนเทศบาล ๒ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี  ๓๔๑๑๐
๑๗๔

อุบลราชธานี  เขต ๔ (สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอวารินชำราบ เดิม) ถนนดำน้ำแซบ    อำเภอวารินชำราบ   จังหวัดอุบลราชธานี   ๓๔๑๙๐
๑๗๕

อุบลราชธานี  เขต ๕ (สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเดชอุดม เดิม) ถนนบุญจันทร์    ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม   จังหวัดอุบลราชธานี  ๓๔๑๖๐


รายชื่อและที่อยู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 175 เขต รายชื่อและที่อยู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา175เขต

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่5

ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่5


เปิดอ่าน 6,335 ครั้ง
การเรียนการสอนแบบ Montessori

การเรียนการสอนแบบ Montessori


เปิดอ่าน 38,262 ครั้ง
การประกันคุณภาพการศึกษา

การประกันคุณภาพการศึกษา


เปิดอ่าน 30,012 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

แนวทางดำเนินงานโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ

แนวทางดำเนินงานโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ

เปิดอ่าน 3,699 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
มาตรฐานวิชาชีพครู
มาตรฐานวิชาชีพครู
เปิดอ่าน 249,631 ☕ คลิกอ่านเลย

ความหมายของครู
ความหมายของครู
เปิดอ่าน 147,364 ☕ คลิกอ่านเลย

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เปิดอ่าน 5,016 ☕ คลิกอ่านเลย

การจัดทำสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษาต่อภายในประเทศ
การจัดทำสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษาต่อภายในประเทศ
เปิดอ่าน 11,254 ☕ คลิกอ่านเลย

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. 2560
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. 2560
เปิดอ่าน 113,336 ☕ คลิกอ่านเลย

คู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
คู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
เปิดอ่าน 18,803 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

ฮือฮา นาซาค้นพบกาแล๊คซี่"ซูเปอร์มัม คอสมิค"แหล่งกำเนิดดวงดาวจำนวนมาก
ฮือฮา นาซาค้นพบกาแล๊คซี่"ซูเปอร์มัม คอสมิค"แหล่งกำเนิดดวงดาวจำนวนมาก
เปิดอ่าน 37,097 ครั้ง

รู้จัก The Big Five Domains เพื่อรู้จักวัยเรียนให้ดียิ่งขึ้น
รู้จัก The Big Five Domains เพื่อรู้จักวัยเรียนให้ดียิ่งขึ้น
เปิดอ่าน 5,640 ครั้ง

ต้นสัตบรรณ - ต้นตีนเป็ด
ต้นสัตบรรณ - ต้นตีนเป็ด
เปิดอ่าน 35,649 ครั้ง

กฎหมายน่ารู้ ตอน "ครูยึดโทรศัพท์นักเรียน มีความผิดฐานยักยอกทรัพย์"
กฎหมายน่ารู้ ตอน "ครูยึดโทรศัพท์นักเรียน มีความผิดฐานยักยอกทรัพย์"
เปิดอ่าน 31,550 ครั้ง

จุดมุ่งหมายทั่วไปของการวิจัย
จุดมุ่งหมายทั่วไปของการวิจัย
เปิดอ่าน 92,914 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ