ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

บทคัดยย่อ รายงานการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่องการวัด การชั่ง การตวง


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,413 ครั้ง
บทคัดยย่อ  รายงานการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์  เรื่องการวัด  การชั่ง  การตวง

Advertisement

❝ บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่องการวัด การชั่ง การตวง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านตาเปาว์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่องการวัด การชั่ง การตวง ❞

ผู้รายงาน        นายวีรพงศ์  งามยิ่ง

ปีที่รายงาน     2552

จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า

               1. เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์  เรื่องการวัด  การชั่ง  การตวง  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ  กรคิดวิเคราะห์  เรื่องการวัด  การชั่ง  การตวง  มีประสิทธิภาพตามเกณ์  80/80

                2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนภายหลังการเรียนรู้  ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์  เรื่องการวัด  การชั่ง  การตวง   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้สูงขึ้น

                3. เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิศาสตร์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

สมมติฐานในการศึกษาค้นคว้า

               1. แบบฝึกเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์  เรื่องการวัด  การชั่ง  การตวง  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1   ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณ์  80/80

               2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์  เรื่องการวัด  การชั่ง  การตวง  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียน

               3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์

วิธีดำเนินการ

             ประชากร  เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1   ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2551  โรงเรียนบ้านตาเปาว์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์  เขต  1   จำนวน  21 คน  ใช้เวลาในการฝึก  20 ชั่วโมง  โดยรวมเวลาในการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

             เครื่องที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มี  4  ชนิด  แผนการจัดการเรียนรู้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่องการวัด  การชั่ง  การตวง  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนบ้านตาเปาว์   จำนว  20  แผนแบบฝึกเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์  เรื่องการวัด  การชั่ง  การตวง   จำนวน  3  ชุด  ซึ่งประกอบไปด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ  จำนวน   27  แบบฝึก  แบบทดสอบการวัดผลการเรียนรู้ประจำหน่วย  จำนวน  40  ข้อ  และแบบวัดเจตคติที่มีต่อการเรียนคณิศาสตร์  จำนวน  10 ข้อ  ในการศึกษาครั้งนี้ใช้แบบแผนการวิจัย   คือ  One-Group  Pretest-Posttest Design สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล   คือ  ค่าเฉลี่ย  (x)  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และทดสอบสมมติฐานโดยใช้  T-test  dependent

ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า

             1. ระดับพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เรื่องการวัด  การชั่ง  การตวง   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกาปีที่  1  โรงเรียนบ้านตาเปาว์  โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์  เรื่องการวัด  การชั่ง  การตวง  มีประสิทธิภาพและคุรภาพเป็นไปตามเกณ์เทากับ  85.27/82.62  ซึงสูงกว่าเกณฑ์  80/80  และค่าดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนรู้ของผู้เรียนมีค่า  0.06  ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ  60

            2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์  เรื่องการวัด  การชั่ง  การตวง  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1   มีผลสัมฤทธิทางการเรียนสูงขึ้น  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ท่ระดับ .01 

            3. ระดับเจตคติที่ดีต่อการต่อเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์  การวัด การชั่ง  การตวง  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนบ้านตาเปาว์  มีเจตคติอยู่ในระดับดีมาก

 

 

 

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 3295 วันที่ 4 ต.ค. 2552


บทคัดยย่อ รายงานการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่องการวัด การชั่ง การตวงบทคัดยย่อรายงานการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เรื่องการวัดการชั่งการตวง

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

อาบอบนวด ที่แสนสบาย..

อาบอบนวด ที่แสนสบาย..


เปิดอ่าน 6,423 ครั้ง
วิธีดูแลรักษา  ฮาดดิส

วิธีดูแลรักษา ฮาดดิส


เปิดอ่าน 6,467 ครั้ง
 15 วิธีโจรกรรม......ยอดฮิต

15 วิธีโจรกรรม......ยอดฮิต


เปิดอ่าน 6,406 ครั้ง
นิทานสอนคน

นิทานสอนคน


เปิดอ่าน 6,409 ครั้ง
การคิดนอกกรอบ!!!

การคิดนอกกรอบ!!!


เปิดอ่าน 6,410 ครั้ง
ปวดขาจากการยืนนานๆ

ปวดขาจากการยืนนานๆ


เปิดอ่าน 6,408 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

สิ่งแรกของโลก!!O.O...*

สิ่งแรกของโลก!!O.O...*

เปิดอ่าน 6,467 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
Beatiful Winter Season
Beatiful Winter Season
เปิดอ่าน 6,420 ☕ คลิกอ่านเลย

15 คำถาม ? น่ารู้ เด็กหลอดแก้ว
15 คำถาม ? น่ารู้ เด็กหลอดแก้ว
เปิดอ่าน 6,413 ☕ คลิกอ่านเลย

...เขาบอกว่าเขา...รักเมีองไทย
...เขาบอกว่าเขา...รักเมีองไทย
เปิดอ่าน 6,410 ☕ คลิกอ่านเลย

20 ภาพถ่ายอวกาศยอดเยี่ยม ปี 2009
20 ภาพถ่ายอวกาศยอดเยี่ยม ปี 2009
เปิดอ่าน 6,431 ☕ คลิกอ่านเลย

ปลอมบัตรเครดิต
ปลอมบัตรเครดิต
เปิดอ่าน 6,409 ☕ คลิกอ่านเลย

ข้อแนะนำ 10 ประการ ดีดี ห้ามพลาด!!!
ข้อแนะนำ 10 ประการ ดีดี ห้ามพลาด!!!
เปิดอ่าน 6,417 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

อภิชาติ หาลำเจียก
อภิชาติ หาลำเจียก
เปิดอ่าน 17,042 ครั้ง

จดหมายฉบับที่ 51 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
จดหมายฉบับที่ 51 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เปิดอ่าน 12,144 ครั้ง

คลิปโฆษณาไทย ที่ซึ้งกินใจคนทั่วโลก
คลิปโฆษณาไทย ที่ซึ้งกินใจคนทั่วโลก
เปิดอ่าน 20,698 ครั้ง

5เทคนิคสุขภาพดีสำหรับคุณแม่ที่ยุ่งตลอดเวลา
5เทคนิคสุขภาพดีสำหรับคุณแม่ที่ยุ่งตลอดเวลา
เปิดอ่าน 8,643 ครั้ง

ปลูกต้นไม้เหมาะกับทิศ
ปลูกต้นไม้เหมาะกับทิศ
เปิดอ่าน 22,079 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ