ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

รายงานผลการพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,339 ครั้ง
รายงานผลการพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย

Advertisement

❝ รายงานผลการพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย รายวิชา ส 42101 สังคมศึกษา 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ❞
บทคัดย่อ
 
ชื่อเรื่อง             :  รายงานผลการพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
                                       รายวิชา ส 42101 สังคมศึกษา 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อผู้ศึกษา        :  นางชลธิชา เสถียรบุตร
โรงเรียน       :   โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 
ปีการศึกษา       :   2551
        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย  รายวิชา ส 42101 สังคมศึกษา 3  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย  รายวิชา ส 42101 สังคมศึกษา 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่องภูมิศาสตร์ประเทศไทย รายวิชา ส 42101 สังคมศึกษา 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ของโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 42 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย 1) ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน  เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย รายวิชา ส 42101 สังคมศึกษา 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 7 ชุด 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  3) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนจากการศึกษาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน 4) แบบฝึกหัดหลังเรียน จากการศึกษาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน 5) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน  เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย รายวิชา ส 42101 สังคมศึกษา 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ 1)ค่า E 1 /E2   2) ค่าเฉลี่ย ( )  3) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
4)  ค่า t-test แบบ Dependent Samples
ผลการวิจัยพบว่า 
1. การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย  รายวิชา ส 42101 สังคมศึกษา 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการพิจารณาความเหมาะสมในด้าน
ต่าง ๆ ของชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน จากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญทั้ง
5 ท่าน มีค่าเท่ากับ 1.00 และจากการนำชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย  รายวิชา ส 42101 สังคมศึกษา 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไปใช้ทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 จำนวน 42 คน พบว่า ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน  เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย  รายวิชา ส 42101 สังคมศึกษา 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
89.06/ 88.36 ซึ่งมีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  
                2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย  รายวิชา ส 42101 สังคมศึกษา 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
                3.   การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย                
รายวิชา ส 42101 สังคมศึกษา 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ภูมิศาสตร์
ประเทศไทย  รายวิชา ส 42101 สังคมศึกษา 3  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับมากที่สุด   

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 8853 วันที่ 16 ต.ค. 2552


รายงานผลการพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทยรายงานผลการพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนเรื่องภูมิศาสตร์ประเทศไทย

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

ผักและผลไม้

ผักและผลไม้


เปิดอ่าน 6,337 ครั้ง
วัยรุ่นกับการเลือก

วัยรุ่นกับการเลือก


เปิดอ่าน 6,340 ครั้ง
ง่าย...แต่ผิด

ง่าย...แต่ผิด


เปิดอ่าน 6,337 ครั้ง
5 ข้อห้าม ห้ามทำตอนเข้านอน

5 ข้อห้าม ห้ามทำตอนเข้านอน


เปิดอ่าน 6,339 ครั้ง
กระต่ายน้อยน่ารัก

กระต่ายน้อยน่ารัก


เปิดอ่าน 6,338 ครั้ง
กระชับบั้นท้าย

กระชับบั้นท้าย


เปิดอ่าน 6,340 ครั้ง
Beautiful Sadness.....The 14 October 1973.......

Beautiful Sadness.....The 14 October 1973.......


เปิดอ่าน 6,337 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

วัน ฮาโลวีน / Halloween 31 ตุลาคม เค้าทำไรกัน

วัน ฮาโลวีน / Halloween 31 ตุลาคม เค้าทำไรกัน

เปิดอ่าน 6,338 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
การพัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จ
การพัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จ
เปิดอ่าน 6,337 ☕ คลิกอ่านเลย

งานวิจัยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การบริหารจิต ชั้น ม.3 (บทที่ 4)
งานวิจัยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การบริหารจิต ชั้น ม.3 (บทที่ 4)
เปิดอ่าน 6,338 ☕ คลิกอ่านเลย

ฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษระดับประถม
ฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษระดับประถม
เปิดอ่าน 6,337 ☕ คลิกอ่านเลย

20 เรื่องเหลือเชื่อทางวิทยาศาสตร์ ช็อค!!
20 เรื่องเหลือเชื่อทางวิทยาศาสตร์ ช็อค!!
เปิดอ่าน 6,338 ☕ คลิกอ่านเลย

ชม..>>สายฝนสวย...ฟังเพลงเพราะๆ(ภาค 3)กันครับผม<<
ชม..>>สายฝนสวย...ฟังเพลงเพราะๆ(ภาค 3)กันครับผม<<
เปิดอ่าน 6,338 ☕ คลิกอ่านเลย

 ค้นพบการใช้ชีวิตวันต่อวัน ..ดู  Powerpoint ค่ะ
ค้นพบการใช้ชีวิตวันต่อวัน ..ดู Powerpoint ค่ะ
เปิดอ่าน 6,337 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

LCD (Liquid Crystal Display)
LCD (Liquid Crystal Display)
เปิดอ่าน 12,969 ครั้ง

เปิดตัวแสตมป์ ในหลวงฉลองพระองค์สูทสีชมพู 12 ธ.ค.
เปิดตัวแสตมป์ ในหลวงฉลองพระองค์สูทสีชมพู 12 ธ.ค.
เปิดอ่าน 17,499 ครั้ง

เรียนอะไร ได้ค่าตอบแทนสูงสุด ต้องคลิกมาอ่านนี่เลย
เรียนอะไร ได้ค่าตอบแทนสูงสุด ต้องคลิกมาอ่านนี่เลย
เปิดอ่าน 15,096 ครั้ง

วิธีดูแลรักษา แปรงสีฟัน
วิธีดูแลรักษา แปรงสีฟัน
เปิดอ่าน 23,112 ครั้ง

คลิปประทับใจ สานฝันเด็กพิเศษ ให้กลายเป็นจริง
คลิปประทับใจ สานฝันเด็กพิเศษ ให้กลายเป็นจริง
เปิดอ่าน 9,297 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ