ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

ขอเชิญคุณครูทุกท่าน..ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการตั้งสถาบันคุรุศึกษาแห่งชาติ


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,340 ครั้ง
ขอเชิญคุณครูทุกท่าน..ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการตั้งสถาบันคุรุศึกษาแห่งชาติ

Advertisement

จากการระดมความเห็นนักวิชาการนักการศึกษาชี้ประเด็นตั้งสถาบันคุรุศึกษาแห่งชาติ ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษารอบสอง หลังมีกระแสค้านจัดตั้ง เลขาธิการสภาการศึกษายืนยัน ไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานที่มีอยู่ ขณะที่เลขาธิการคุรุสภาไม่เห็นด้วยกับการตั้งสถาบันฯ ชี้ครูตกต่ำเพราะการศึกษาผูกกับการเมืองมายาวนาน/ q9 q: k1 \9 }/ f  F
       9 Z) C- u$ V* e+ G' @
       
    สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดเวทีเสวนา เรื่อง “สถาบันคุรุศึกษาแห่งชาติกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง” โดยเชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหรือมีความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งสถาบันคุรุศึกษาแห่งชาติ ตามนโยบายหนึ่งในการปฏิรูปการศึกษารอบสอง ทั้งในแง่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยมาร่วมกันพูดคุยถึงสิ่งที่ยังเห็นไม่ตรงกัน เพื่อรวบรวมความคิดเห็นและข้อสรุปเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการ ศธ. เพื่อตัดสินใจเชิงนโยบายต่อไป- r9 P# V& Z, _( Q# j/ K
       
       รศ.ธงทอง จันทรางศุ เลขาธิการสภาการศึกษา บรรยายพิเศษเปิดเวทีเสวนาว่า ในปัจจุบันกลไกการผลิตครูอาจารย์เกี่ยวข้องกับหลายองค์กร ซึ่งต่างก็มีอำนาจหน้าที่ในแต่ละส่วน เกี่ยวข้องกันแต่ไม่ซ้ำซ้อนกัน โดยคุรุสภามีอำนาจออกใบมาตรฐานวิชาชีพให้กับครู ขณะที่สภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งก็มีอำนาจในการอนุมัติปริญญาให้กับผู้เรียนครู โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะทำหน้าที่เสนอให้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนประเมินรับรองกรณีทำงานกับราชการ ขณะเดียวกันสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ก็ทำหน้าที่ประเมินคุณภาพสถาบันแต่ไม่มีผลผูกมัดทางกฎหมาย ซึ่งในอนาคตจะเกิดความกังวลเรื่องคุณภาพ ทั้งนี้ ยืนยันว่า หน้าที่ของสถาบันคุรุศึกษาแห่งชาติ ไม่ทับซ้อนกับหน่วยงานปัจจุบันแต่จะมาเสริมหรือมาช่วย และไม่ได้มาแข่งขันการผลิตครู โดยเฉพาะการรับรองมาตรฐานสถาบันผลิตครู ผลิตพัฒนาครูของครู และวิจัยพัฒนาระบบมาตรฐานการสร้างครู3 a; l9 `( [$ U" g2 h2 U# t! {3 `' u; t9 t
       
        รศ.สมบัติ นพรัก ประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในปัจจุบันไม่มีหน่วยงานที่ดูแลการผลิตและพัฒนาครูโดยตรงในระดับกรมและสถาบัน เช่น กรมการฝึกหัดครู ในอดีต ขณะที่ศักยภาพการผลิตครูอ่อนแอลง เพราะการเกษียณอายุและย้ายอาจารย์ไปจัดตั้งคณะใหม่ จำนวนบุคลากรน้อยลง ใน 10 ปีข้างหน้า จะมีครูของครูเกษียณร้อยละ 32 สพฐ.ต้องการครูมาทดแทนร้อยละ 48 ในขณะที่ครูจะเกษียณนับแสนคน หน่วยงานใดจะเป็นคนรับผิดชอบผลิตครูมาทดแทน ทั้งนี้ ไม่เห็นด้วยถ้าตั้งสถาบันคุรุศึกษาแห่งชาติมาแข่งกับ 100 คณะหน่วยงาน รัฐ 69 แห่ง เอกชน 31 แห่ง ที่ทำอยู่แล้ว หรือมากำกับมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพซ้ำซ้อนกับคุรุสภา แต่จะเห็นด้วยถ้ามาทำหน้าที่พัฒนาทางวิชาการกับครู ส่งเสริมมาตรฐานสถาบันผลิตครู และเป็นเจ้าภาพแก้ปัญหาครูทั้งหมด
      ศ.กิตติคุณ สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ รักษาการผู้อำนวยการ สมศ.กล่าวยืนยันว่า สถาบันคุรุศึกษาแห่งชาติจะไม่ทำงานซ้ำซ้อนกับหน่วยงานที่มีอยู่อย่างแน่นอน สาเหตุที่ไม่เป็นส่วนราชการ แต่เป็นหน่วยงานในกำกับรัฐมนตรี เพราะต้องการความเป็นอิสระ โดยเฉพาะใน 10 ปีข้างหน้า คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาจะเป็นข้าราชการน้อยลงมาก การตั้งเป็นส่วนราชการจึงไม่มีประโยชน์ ทั้งนี้จะมาทำภารกิจสำคัญในการปฏิรูปการศึกษารอบแรกที่ยังไม่มีหน่วยงานใดทำ ได้แก่ การพัฒนาครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง ประกันคุณภาพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการตั้งกองทุนพัฒนาครู และกองทุนส่งเสริมครูที่ริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งการรวบรวมองค์ความรู้จากท้องถิ่น
     ; Z  S1 v0 }0 O* G6 E3 O. s
        นายองค์กร อมรสิรินันท์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยกับการตั้งสถาบันคุรุศึกษาแห่งชาติ ไม่ใช่เพราะซ้ำซ้อนหรือไม่ แต่ไม่เห็นด้วยกับการใช้งบประมาณจัดตั้งสถาบันฯ ที่จะทำให้เกิดความไม่เห็นด้วยกัน ทั้งนี้ ไม่เห็นด้วยกับการโยนความผิดให้ครู ทำให้ครูเสียกำลังใจ เพราะที่ผ่านมานำการศึกษาไปผูกกับการเมืองจนทำให้การปฏิรูปไม่สำเร็จครบถ้วน และทำให้วิชาชีพครูตกต่ำมาโดยตลอด ดังนั้น จึงไม่ต้องการให้การปฏิรูปยึดติดกับการเมือง ไม่ต้องการให้เอากฎหมายมาเป็นเครื่องมือเพราะปรับแก้ไขยาก ที่สำคัญคือยังมีบรรยากาศแตกแยกของคนในวงการศึกษา ซึ่งจะทำให้การปฏิรูปการศึกษาไม่สำเร็จ
     รศ.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กล่าวว่า อำนาจของสถาบันคุรุศึกษาแห่งชาติ มีความซ้ำซ้อน ทำในสิ่งที่ไม่จำเป็น เป็นเหมือนมหาวิทยาลัยอีกแห่งหนึ่ง ตั้งขึ้นมากำหนดรับรองมาตรฐานมหาวิทยาลัยอื่นๆ อีกทั้งยังมีอัตรารองรับหลังสำเร็จการศึกษา เท่ากับเป็นการทำลายครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ของสถาบันอื่นๆ ทั้งนี้ การสร้างครูควรเปิดกว้างให้มีความหลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับการสร้างคนหลากกลุ่ม ที่ผ่านมาคนราชภัฏรู้สึกว่าเวลาจะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่เคยถาม แต่เมื่อผลิตครูไม่ได้ดีกลับมาโทษราชภัฏ เช่นเคยให้เปลี่ยนจากเน้นวิชาการเติมความเป็นครู มาเป็นเน้นความเป็นครูแต่เติมวิชาการ จนทำให้ครูมีฐานความรู้ไม่แน่น และกลุ่มราชภัฏก็ตกเป็นฝ่ายผิด
    ; D0 ~/ o4 N2 L
        รศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ยอมรับว่ามีปัญหาในวงการศึกษาและการผลิตครู แต่ไม่ควรตั้งองค์กรใหม่ขึ้นมา ซึ่งไม่สามารถไปกำหนดควบคุมองค์กรคุรุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ของสถาบันอยู่แล้ว แต่ควรร่วมกันแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ ในขณะที่ไทยมีสถาบันอุดมศึกษามากเกินพอ ไม่ควรใช้งบประมาณมาตั้งสถาบันใหม่อีก ทั้งนี้ ตั้งข้อสังเกตว่า แนวความคิดนี้มาจากการล็อบบี้นักการเมืองหรือไม่ ซึ่งการทำงานควรเป็นการมีส่วนร่วมทุกฝ่าย ไม่ควรจะนำการเมืองมาบีบ# \% K1 e7 H, I- i$ a
       
      รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานกรรมการวางแผนผลิตและพัฒนาครู กล่าวว่า ตั้งแต่ได้เข้ามาศึกษาสถานะการสร้างครูในประเทศไทย ทำให้พบว่ายังไม่มีหน่วยงานใดทำหรือสามารถทำหน้าที่ของสถาบันคุรุศึกษาฯ ได้ แม้แต่คุรุสภาก็ยังไม่เคยเห็นว่าจะทำได้ แม้แต่เรื่องจริยธรรม ล่าสุดมีข่าวครูค้าประเวณีก็ไม่มีคุรุสภาออกมาพูดถึงหรือควบคุมเรื่องนี้แต่อย่างใด ดังนั้น คุรุสภาทำหน้าที่ตามกฎหมายเรื่องการดูแลความประพฤติครูให้ดีเด่น ก็จะเป็นประโยชน์มากที่สุดแล้ว

       ในฐานะเราก็เป็นครูคนหนึ่ง  อยากทราบว่าคุณครูทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวงการศึกษาของไทยเช่นนี้ และขอเชิญชวนคุณครูทุกท่านช่วยแสดงความคิดเห็นส่วนดีส่วนเสียของการตั้งสถาบันคุรุศึกษา อภิปรายถึงเหตุและผลในประเด็นนี้ร่วมด้วยช่วยกันค่ะ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่แสดงความคิดเห็นจากวิญญานของความเป็นครูโดยแท้จริงค่ะ

                            

                             http://charyen.com/jukebox/play.php?id=11405

ขอขอบคุณที่มาข้อมูล
/ L; |7 V8 U3 D" k  j
1 X) P- L. r* k: x; Z4 B: C2 [
http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9520000124902

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 1712 วันที่ 22 ต.ค. 2552


ขอเชิญคุณครูทุกท่าน..ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการตั้งสถาบันคุรุศึกษาแห่งชาติ

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

ดวงปีมะแม  2553

ดวงปีมะแม 2553


เปิดอ่าน 6,339 ครั้ง
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


เปิดอ่าน 6,338 ครั้ง
~~ภาพลวงตา~~

~~ภาพลวงตา~~


เปิดอ่าน 6,340 ครั้ง
ดนตรี

ดนตรี


เปิดอ่าน 6,339 ครั้ง
 ก้นสวย.....ด้วย 3 ขั้นตอน

ก้นสวย.....ด้วย 3 ขั้นตอน


เปิดอ่าน 6,337 ครั้ง
ภาพจากดาวเทียม

ภาพจากดาวเทียม


เปิดอ่าน 6,338 ครั้ง
สรรสาระคนเก่งคนดี

สรรสาระคนเก่งคนดี


เปิดอ่าน 6,341 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

อยากรู้ไหม? ภาพอะไรใครรู้บ้าง

อยากรู้ไหม? ภาพอะไรใครรู้บ้าง

เปิดอ่าน 6,339 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
รายงานการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านนา     ?นายกพิทยากร?
รายงานการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านนา ?นายกพิทยากร?
เปิดอ่าน 6,338 ☕ คลิกอ่านเลย

คุณค่าของความเครียด.....................
คุณค่าของความเครียด.....................
เปิดอ่าน 6,339 ☕ คลิกอ่านเลย

ทายนิสัย......จากตัวหนังสือ
ทายนิสัย......จากตัวหนังสือ
เปิดอ่าน 6,339 ☕ คลิกอ่านเลย

ทายนิสัย.....จากปกสมุด
ทายนิสัย.....จากปกสมุด
เปิดอ่าน 6,339 ☕ คลิกอ่านเลย

เท้า...มหาภัย
เท้า...มหาภัย
เปิดอ่าน 6,338 ☕ คลิกอ่านเลย

ลีเดียไม่ไกล่เกลี่ยหมอกฤษฏ์รอศาลตัดสิน
ลีเดียไม่ไกล่เกลี่ยหมอกฤษฏ์รอศาลตัดสิน
เปิดอ่าน 6,339 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

8 เทคนิครักษาดอกกุหลาบให้อยู่ได้นานขึ้น
8 เทคนิครักษาดอกกุหลาบให้อยู่ได้นานขึ้น
เปิดอ่าน 15,728 ครั้ง

เทคโนโลยี มีกี่ระดับอะไรบ้าง
เทคโนโลยี มีกี่ระดับอะไรบ้าง
เปิดอ่าน 192,416 ครั้ง

จุดมุ่งหมายทั่วไปของการวิจัย
จุดมุ่งหมายทั่วไปของการวิจัย
เปิดอ่าน 92,887 ครั้ง

10 อาหารดำ กินแล้วดีต่อสุขภาพ
10 อาหารดำ กินแล้วดีต่อสุขภาพ
เปิดอ่าน 14,353 ครั้ง

ทฤษฎีการเรียนรู้
ทฤษฎีการเรียนรู้
เปิดอ่าน 420,206 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ