ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

ผลการใช้ชุดการเรียนรู้เกษตรลูกทุ่ง


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,083 ครั้ง
ผลการใช้ชุดการเรียนรู้เกษตรลูกทุ่ง

Advertisement

❝ ผลการใช้ชุดการเรียนรู้เกษตรลูกทุ่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเกษตร)สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ ❞

ชื่อเรื่อง ผลการใช้ชุดการเรียนรู้เกษตรลูกทุ่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเกษตร)สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ
ชื่อผู้ศึกษา นางทิภาพร ศรีวิชัย
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 

 บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้เกษตรลูกทุ่ง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชุดการเรียนรู้เรื่องเกษตรลูกทุ่ง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อที่มีต่อชุดการเรียนรู้เกษตรลูกทุ่ง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จำนวน 18 คน
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นเครื่องมือที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) จำนวน 10 แผน ชุดการเรียนรู้ เรื่องเกษตรลูกทุ่ง จำนวน 10 ชุดการเรียนรู้ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องเกษตรลูกทุ่งเป็นแบบปรนัย ชนิดตัวเลือก 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .85และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่อง เกษตรลูกทุ่ง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับจำนวน 15 ข้อมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .89
 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์หาค่าสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปดังนี้
 ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบทดสอบก่อนเรียนนำมาวิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนนำมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ เกษตรลูกทุ่งมาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหลังจากวิเคราะห์ข้อมูลแล้วจะทำการแปลผลและนำเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียงแล้วสรุปผลโดยการบรรยาย
 ผลการศึกษาพบว่า
 1.การหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้เกษตรลูกทุ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) พบว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 80/80
 2. การศึกษาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ที่เรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้เกษตรลูกทุ่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร)ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียน
 3. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ที่มีต่อชุดการเรียนรู้เกษตรลูกทุ่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร)พบว่าอยู่ในเกณฑ์ดี

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 3866 วันที่ 14 มี.ค. 2552


ผลการใช้ชุดการเรียนรู้เกษตรลูกทุ่ง ผลการใช้ชุดการเรียนรู้เกษตรลูกทุ่ง

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

ชมฝนดาวตก

ชมฝนดาวตก


เปิดอ่าน 6,084 ครั้ง
คำถามคลายเครียด

คำถามคลายเครียด


เปิดอ่าน 6,099 ครั้ง
กวีสี่แผ่นดิน

กวีสี่แผ่นดิน


เปิดอ่าน 6,121 ครั้ง
รัก อย่างผู้หญิงฉลาด

รัก อย่างผู้หญิงฉลาด


เปิดอ่าน 6,116 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

จับตัวยีนอายุยืนได้แล้ว..... อยากอยู่ดูโลกนาน.... ให้กินผักผลไม้มากๆ

จับตัวยีนอายุยืนได้แล้ว..... อยากอยู่ดูโลกนาน.... ให้กินผักผลไม้มากๆ

เปิดอ่าน 6,089 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
บ้านขยะ
บ้านขยะ
เปิดอ่าน 6,110 ☕ คลิกอ่านเลย

?ปากเหม็น?เรื้อรังลางบอกเหตุโรคร้าย ..!!
?ปากเหม็น?เรื้อรังลางบอกเหตุโรคร้าย ..!!
เปิดอ่าน 6,096 ☕ คลิกอ่านเลย

10 อย่างอาหารอันตรายต่อสุขภาพ
10 อย่างอาหารอันตรายต่อสุขภาพ
เปิดอ่าน 6,162 ☕ คลิกอ่านเลย

ฝากคะแนนวิทยให้ป5ก
ฝากคะแนนวิทยให้ป5ก
เปิดอ่าน 6,089 ☕ คลิกอ่านเลย

เคล็ดลับวิธี.....กำจัดแมลงสาบ
เคล็ดลับวิธี.....กำจัดแมลงสาบ
เปิดอ่าน 6,091 ☕ คลิกอ่านเลย

หาเหตุผลไม่ได้ว่ารักเพราะอะไร?
หาเหตุผลไม่ได้ว่ารักเพราะอะไร?
เปิดอ่าน 6,129 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

ประโยชน์ของ e-Learning
ประโยชน์ของ e-Learning
เปิดอ่าน 31,254 ครั้ง

น้อมรำลึกถึง สมเด็จย่า เส้นทางแม่ฟ้าหลวงทรงสร้างคน
น้อมรำลึกถึง สมเด็จย่า เส้นทางแม่ฟ้าหลวงทรงสร้างคน
เปิดอ่าน 14,774 ครั้ง

กระแสอะไรที่จะช่วยปรับรูปแบบโครงสร้างการปฏิรูปการศึกษาของไทย โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
กระแสอะไรที่จะช่วยปรับรูปแบบโครงสร้างการปฏิรูปการศึกษาของไทย โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
เปิดอ่าน 85,274 ครั้ง

ขจัดกลิ่นเหม็น ภายในบ้าน
ขจัดกลิ่นเหม็น ภายในบ้าน
เปิดอ่าน 12,173 ครั้ง

รวมตำนานอิทธิฤทธิ์ ขุนโจรพันธุ์เสือ ตำนานโรบินฮู้ดเมืองไทย
รวมตำนานอิทธิฤทธิ์ ขุนโจรพันธุ์เสือ ตำนานโรบินฮู้ดเมืองไทย
เปิดอ่าน 23,032 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ