ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

เผยแพร่ผลงานวิชาการ


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,383 ครั้ง
เผยแพร่ผลงานวิชาการ

Advertisement

ชื่อเรื่อง      การพัฒนาโปรแกรมบทเรียน  สาระการเรียนรู้สุขศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                   สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4
ผู้วิจัย          นางสมคิด  กุตัน
ที่ปรึกษา    นายสมปอง  เอนกบุญ    ครู  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้านดงกลาง
โรงเรียน     โรงเรียนบ้านดงกลาง  อำเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด
                   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด  เขต  3      ปีที่พิมพ์    2552

บทคัดย่อ

              การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สุขศึกษาระดับประถมศึกษาให้ประสบความสำเร็จนั้นมีหลากหลายวิธี  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโปรแกรมบทเรียน  เป็นทางเลือกหนึ่งที่ได้ผลดี  เนื่องจากเป็นระบบสื่อการเรียนการสอนที่มีการนำเนื้อหาวิชา  และวิธีสอนมาบันทึกเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับให้ผู้เรียนใช้เพื่อการเรียน  โดยให้ผู้เรียนโต้ตอบกับบทเรียนในเครื่องคอมพิวเตอร์  ไม่ต้องอาศัยครูหรือผู้สอนเข้าร่วมกิจกรรมโดยตรง  การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาโปรแกรมบทเรียนที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  หาดัชนีประสิทธิผลของโปรแกรมบทเรียน  รวมทั้งศึกษาความคงทนในการเรียนรู้และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนสาระการเรียนรู้สุขศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ที่พัฒนาขึ้น  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนบ้านดงกลาง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด  เขต  3   ที่กำลังเรียนในภาคเรียนที่  1-2   ปีการศึกษา  2551  จำนวน  24  คน  ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือก  แบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี  3  ชนิด  ได้แก่  โปรแกรมบทเรียน  จำนวน  2  ชุด ๆ  ละ  2  หน่วยการเรียน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน   2  ชุด ๆ  ละ  40  ข้อ  ที่มีค่าความยากรายข้อตั้งแต่  .25  ถึง  .75  ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่  .33  ถึง  .83  และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  .92  และ  .89  ตามลำดับ  และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียน  ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ  จำนวน  15  ข้อ  ที่มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ  (t)  ตั้งแต่  4.53  ถึง  8.47  และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  .86  สถิติที่ใช้ในการวิจัย  คือ  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบสมมุติฐานโดยใช้  t-test  (Dependent  Samples)
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
        1.  โปรแกรมบทเรียนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ  82.76/81.15  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ ที่กำหนด
        2.  ดัชนีประสิทธิผลโปรแกรมบทเรียนที่พัฒนาขึ้นมีค่าเท่ากับ  0.5274  คิดเป็นร้อยละ  52.74
        3.  ความคงทนทางการเรียนของนักเรียนจากการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียน  มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนกับคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนผ่านไปแล้ว  2  สัปดาห์ไม่แตกต่างกัน
        4.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
โดยสรุป  โปรแกรมบทเรียน  สาระการเรียนรู้สุขศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ที่พัฒนาขึ้น  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสม  สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลตามจุดประสงค์การเรียนรู้ของรายวิชาได้

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 4034 วันที่ 22 มี.ค. 2552


เผยแพร่ผลงานวิชาการ

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

ฝึกทำข้อสอบ วิชาภาษาไทย

ฝึกทำข้อสอบ วิชาภาษาไทย


เปิดอ่าน 6,388 ครั้ง
รวมเรื่องการ์ตูนธรรมะ

รวมเรื่องการ์ตูนธรรมะ


เปิดอ่าน 6,404 ครั้ง
"ของว่าง..ไม่กลัวอ้วน"

"ของว่าง..ไม่กลัวอ้วน"


เปิดอ่าน 6,378 ครั้ง
มาดูแลสุขภาพกันเถอะ

มาดูแลสุขภาพกันเถอะ


เปิดอ่าน 6,388 ครั้ง
ภาพความทรงจำ...

ภาพความทรงจำ...


เปิดอ่าน 6,392 ครั้ง
โชคดีจัง ^_^

โชคดีจัง ^_^


เปิดอ่าน 6,386 ครั้ง
รัก..... ต้อง...อย่า !!!! ? ? ? ?

รัก..... ต้อง...อย่า !!!! ? ? ? ?


เปิดอ่าน 6,382 ครั้ง
Jingle bells

Jingle bells


เปิดอ่าน 6,382 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

ล่องแม่ปิง...หลากหลายเวอร์ชั่น...>>>

ล่องแม่ปิง...หลากหลายเวอร์ชั่น...>>>

เปิดอ่าน 6,396 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
รวมอันดับข้อสอบที่อาจารย์ตรวจแล้ว งง !!"
รวมอันดับข้อสอบที่อาจารย์ตรวจแล้ว งง !!"
เปิดอ่าน 6,379 ☕ คลิกอ่านเลย

วันนี้!!วันเสาร์!!วันหยุด!!...>>>มาพักผ่อนรำลึกถึงเพลงเก่าๆ..จาก"โลกดนตรี"กันดีกว่านะครับ!!
วันนี้!!วันเสาร์!!วันหยุด!!...>>>มาพักผ่อนรำลึกถึงเพลงเก่าๆ..จาก"โลกดนตรี"กันดีกว่านะครับ!!
เปิดอ่าน 6,384 ☕ คลิกอ่านเลย

การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
เปิดอ่าน 6,732 ☕ คลิกอ่านเลย

เสียงร้อง..จากนักเรียน..เคล็ดลับการร้องเพลงให้ไพเราะ..
เสียงร้อง..จากนักเรียน..เคล็ดลับการร้องเพลงให้ไพเราะ..
เปิดอ่าน 6,388 ☕ คลิกอ่านเลย

เตือนภัยจากเครื่องพิมพ์เลเซอร์....!!
เตือนภัยจากเครื่องพิมพ์เลเซอร์....!!
เปิดอ่าน 6,382 ☕ คลิกอ่านเลย

รวมภาพเตือนสติไม่ให้ประมาท
รวมภาพเตือนสติไม่ให้ประมาท
เปิดอ่าน 6,382 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

นักเรียน ม.2 ประดิษฐ์ หุ่นยนต์ล้างเครื่องปรับอากาศแบบอัตโนมัติ เน้นประหยัดเวลา ประหยัดเงิน
นักเรียน ม.2 ประดิษฐ์ หุ่นยนต์ล้างเครื่องปรับอากาศแบบอัตโนมัติ เน้นประหยัดเวลา ประหยัดเงิน
เปิดอ่าน 11,345 ครั้ง

สดุดี ‘ครูทองล้อม’ เกษียณกว่า 20 ปี ยังมาสอนเลข แต่งเพลงให้เด็กจำ ผ่านยกห้อง
สดุดี ‘ครูทองล้อม’ เกษียณกว่า 20 ปี ยังมาสอนเลข แต่งเพลงให้เด็กจำ ผ่านยกห้อง
เปิดอ่าน 117,811 ครั้ง

ปิดถนน 13 สาย จัดงานวันพ่อ 3 -13 ธ.ค. นี้
ปิดถนน 13 สาย จัดงานวันพ่อ 3 -13 ธ.ค. นี้
เปิดอ่าน 12,630 ครั้ง

"หรือฉันจะเป็นแม่ที่แย่ที่สุด" คลิปดูแล้วอาจจะน้ำตาไหล โดยเฉพาะคนเป็นแม่
"หรือฉันจะเป็นแม่ที่แย่ที่สุด" คลิปดูแล้วอาจจะน้ำตาไหล โดยเฉพาะคนเป็นแม่
เปิดอ่าน 6,101 ครั้ง

ปลุกสมองตื่นตัวด้วย
ปลุกสมองตื่นตัวด้วย 'มื้อเช้า'
เปิดอ่าน 15,502 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ