ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

GAT และPAT


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,340 ครั้ง
GAT และPAT

Advertisement

❝ GAT PAT ระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปี 2553 ❞ เนื่องจากสำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยถึงการจัดสอบความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test หรือ GAT) และความถนัดเฉพาะด้าน/วิชาการ (Professional A Aptitude Test หรือ PAT) เพื่อใช้เป็นคะแนนในการนำไปสอบระบบกลางการรับนิสิต นักศึกษา หรือแอดมิชชั่นส์กลางว่า ตามที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มีมติว่าการสอบแอดมิชชั่นส์ปี 2553 นั้นจะใช้สัดส่วนคะแนนดังนี้
 1. องค์ประกอบในการยื่นคะแนนเข้ามาหาวิทยาลัย ปี 2553
  ทปอ. จะใช้องค์ประกอบต่อไปนี้ในการยื่น คะแนนเข้ามหาวิทยาลัย
  1) GPAX 6 ภาคเรียน 20 %
  2) O-NET (8 กลุ่มสาระ) 30 %
  3) GAT 10-50 %
  4) PAT 0-40 %

  รวม 100 %

  **หมายเหตุ
  1. GPAX คือ ผลการเรียนเฉลี่ย สะสม 6 ภาคเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียน รู้
  2. GAT คือ General Aptitude Test ความถนัดทั่วไป
  3. PAT คือ Professional Aptitude Test ความถนัดเฉพาะ วิชาชีพ
 2. รายละเอียดเกี่ยว กับ GAT
  1. เนื้อหา
       - การอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์และการแก้โจทย์ ปัญหา(ทาง คณิตศาสตร์) 50%
       - การสื่อสารด้วยภาษา อังกฤษ 50%

  2. ลักษณะข้อสอบ GAT จะเป็นปรนัย และอัตนัย
       - คะแนนเต็ม 200 คะแนน เวลาสอบ 2 ชั่วโมง
       - ข้อสอบ เน้น Content Free และ Fair
       - เน้นความซับ ซ้อน (Complexity) มากกว่า ความยาก
       - มีการออกข้อสอบเก็บไว้เป็นคลังข้อ สอบ 

  3. สอบปีละหลายครั้ง
       - คะแนนใช้ได้ 2 ปี เลือกใช้คะแนนที่ดีที่สุด (จะสอบ ตั้งแต่ม. 4 ก็ได้)
 3. รายละเอียดเกี่ยว กับ PAT
  1. PAT มี 6 ชุด คือ
  PAT 1 วัดศักยภาพทางคณิตศาสตร์
  เนื้อหา เช่น Algebra, Probability and Statistics, Conversion,Geometry, Trigonometry,Calculus ฯลฯ

  ลักษณะข้อสอบ Perceptual Ability, Calculation skills, Quantitative Reasoning, Math Reading Skills

  PAT 2 วัดศักยภาพทางวิทยาศาสตร์
  เนื้อหา ชีววิทยา, เคมี, ฟิสิกส์, Earth Sciences, environment, ICT ฯลฯ

  ลักษณะข้อสอบ Perceptual Ability, Sciences Reading Ability,Science Problem Solving Ability ฯลฯ

  PAT 3 วัดศักยภาพทางวิศวกรรม ศาสตร์
  เนื้อหา เช่น Engineering Mathematics, EngineeringSciences,Life Sciences, IT ฯลฯ

  ลักษณะข้อสอบ Engineering Aptitude i.e. Multidimensional Perceptual Ability, Calculation Skills, Engineering Reading Ability, Engineering Problem Solving Ability

  PAT 4 วัดศักยภาพทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
  เนื้อหา เช่น Architectural Math and Science ฯลฯ

  ลักษณะข้อสอบ Space Relations, Multidimensional Perceptual Ability, Architectural Problem Solving Ability ฯลฯ

  PAT 5 วัดศักยภาพทาง ครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์
  เนื้อหา ความรู้ในเนื้อหาภาษา ไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม วิทยา มานุษยวิทยา สุขศึกษา ศิลปะ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ

  ลักษณะข้อสอบ ครุ ศึกษา (Pedagogy), ทักษะการอ่าน (Reading Skills),ความรู้ทั่วไปเกี่ยว กับการศึกษาของประเทศไทย การแก้ปัญหาที่เกิดจากนัก เรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน ฯลฯ

  PAT 6 วัดศักยภาพทางศิลปกรรมศาสตร์
  เนื้อหา เช่น ทฤษฎีศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) ความรู้ทั่วไปทาง ศิลป์ ฯลฯ

  ลักษณะข้อสอบ ความคิดสร้าง สรรค์ ฯลฯ


  "อย่างไรก็ตาม มีข้อเรียกร้องจากสมาคมฝรั่งเศสที่เสนอขอให้ ทปอ.จัดสอบเรื่องภาษาที่ 2 ด้วย ได้แก่ ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน จีน และญี่ปุ่น เพื่อเป็นการวัดคุณภาพของเด็ก โดยจะขอให้เพิ่มเป็น PAT 7 และย่อยลงไปเป็น 7.1 , 7.2 ตามลำดับ แต่ ทปอ.เสนอว่าให้ทางสมาคมจัดสอบล่วงหน้าก่อนได้และให้กำหนดในเงื่อนไขแอดมิชชั่นว่าผู้ที่จะสอบในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับภาษาเหล่านี้จะต้องผ่านการสอนวัดความรู้ด้วย อย่างไรก็ตาม ถ้าหากมีการมาเพิ่มเป็น PAT 7 สทศ.ก็ต้องมาทำการทบทวน PAT ทั้ง 6 ใหม่ ซึ่งก็จะยุ่งยากอีก"ศ.ดร.อุทุมพร กล่าวและว่า สำหรับข้อสอบ PAT นั้นได้เชิญอาจารย์ทีเชี่ยวชาญในแต่ละด้านมาเป็นผู้ออกข้อสอบ โดย สทศ.จะอธิบายความต้องการ วัตถุประสงค์การออกให้ทราบ และเมื่ออาจารย์ออกข้อสอบเสร็จแล้วก้จะนำเข้าคลังข้อสอบในรอบแรกก่อนนำมาเข้ากระบวนการกลั่นกรองเพื่อเข้าคลังข้อสอบของ สทศ. ใหม่อีกครั้ง

  2.
  ลักษณะข้อสอบ PAT จะเป็นปรนัย และอัตนัย
  - คะแนนเต็มชุดละ 200 คะแนน เวลาสอบชุดละ 2 ชั่วโมง
  - เน้นความซับ ซ้อน (Complexity) มากกว่า ความยาก
  - มีการออกข้อสอบเก็บไว้ในคลังข้อ สอบ

  3. การจัดสอบ จะจัดสอบเมื่อนักเรียนอยู่ชั้น ม.6 โดยจัดสอบปีละ 2 ครั้ง
  - คะแนนใช้ได้ 2 ปี เลือกใช้คะแนนที่ดีที่ สุด


ขณะนี้ ทปอ.ได้มอบหมายให้ สทศ.เป็นผู้จัดสอบ GAT และ PAT ซึ่งในส่วนของ GAT มีการทดลองรูปแบบการสอบแล้ว โดยจะใช้การสอบทั้งแบบปรนัยและอัตนัย ใช้เวลา 3 ชั่วโมง 300 คะแนน โดยนักเรียนสามารถสอบได้ 2-3 ครั้ง และเลือกคะแนนสอบครั้งที่ดีที่สุดไปใช้ โดยคะแนนจะเก็บไว้ได้ 2 ปี แต่เด็กต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสอบเอง ซึ่งคาดว่าจะเริ่มสอบได้ประมาณเดือนตุลาคม 2551 หรืออาจต้นปี 2552 เพื่อให้ใช้ทันแอดมิชชั่นปี 2553


“สทศ.ต้องเตรียมเรื่องการออกข้อสอบ โดยได้ขอความร่วมมือจากอาจารย์มหาวิทยาลัยมาช่วยออกข้อสอบให้ นอกจากนี้ สทศ. ยังจะจัดสอบ B-NET ซึ่งเป็นแบบทดสอบความรู้ 5 ภาคเรียนของ ม.ปลาย เพื่อให้มหาวิทยาลัยนำไปใช้ในการรับตรง ซึ่งการที่ สทศ. ต้องจัดสอบ B-NET เพราะไม่ต้องการให้เด็กวิ่งรอกสอบหลายที่” ผอ.สทศ. กล่าว.

ที่มา : เดลินิวส์ , สยามรัฐ

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 4931 วันที่ 8 พ.ค. 2552


GAT และPATGATและPAT

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

คนไม่ใส่ร้าย.... แค่ป้ายสี.!!

คนไม่ใส่ร้าย.... แค่ป้ายสี.!!


เปิดอ่าน 6,343 ครั้ง
เรียนรู้ภาษามือ..

เรียนรู้ภาษามือ..


เปิดอ่าน 6,356 ครั้ง
บ้านน้ำแข็ง เย็นเจี๊ยบ

บ้านน้ำแข็ง เย็นเจี๊ยบ


เปิดอ่าน 6,345 ครั้ง
นิทานเวตาล ....เรื่องที่ 2

นิทานเวตาล ....เรื่องที่ 2


เปิดอ่าน 6,340 ครั้ง
คำขวัญวันครู

คำขวัญวันครู


เปิดอ่าน 6,339 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

หนูเสียว..จะแย่แล้วพี่จ๋า...

หนูเสียว..จะแย่แล้วพี่จ๋า...

เปิดอ่าน 6,377 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
ยินยอม ต้องผูกพัน
ยินยอม ต้องผูกพัน
เปิดอ่าน 6,340 ☕ คลิกอ่านเลย

นิสัยแบบนี้....ทำให้เสียสุขภาพ.....โดยไม่รู้ตัว
นิสัยแบบนี้....ทำให้เสียสุขภาพ.....โดยไม่รู้ตัว
เปิดอ่าน 6,339 ☕ คลิกอ่านเลย

5 อาหาร เพิ่มพลัง...!! อะไร???อ่านเองนะคะ...
5 อาหาร เพิ่มพลัง...!! อะไร???อ่านเองนะคะ...
เปิดอ่าน 6,339 ☕ คลิกอ่านเลย

ว๊าว!!...เขา..แปลงโฉม...>>>...เป็นเธอ..สวยซะด้วยสิ..
ว๊าว!!...เขา..แปลงโฉม...>>>...เป็นเธอ..สวยซะด้วยสิ..
เปิดอ่าน 6,342 ☕ คลิกอ่านเลย

รอยยิ้มของคุณแบบใด.....
รอยยิ้มของคุณแบบใด.....
เปิดอ่าน 6,338 ☕ คลิกอ่านเลย

"ศิลปะการเป่าแคน"มาฟังกันเด้อ!!- ->แคนลายสุดสะแนน - จาก>>เทพแห่งแคน<<
"ศิลปะการเป่าแคน"มาฟังกันเด้อ!!- ->แคนลายสุดสะแนน - จาก>>เทพแห่งแคน<<
เปิดอ่าน 6,345 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

โรค Computer Syndrome
โรค Computer Syndrome
เปิดอ่าน 12,327 ครั้ง

ประโยชน์ของดวงอาทิตย์
ประโยชน์ของดวงอาทิตย์
เปิดอ่าน 41,659 ครั้ง

ทำความรู้จัก Mosaic กันก่อน
ทำความรู้จัก Mosaic กันก่อน
เปิดอ่าน 12,114 ครั้ง

10 ขั้นตอน...ก่อนซื้อ Notebook มือสอง
10 ขั้นตอน...ก่อนซื้อ Notebook มือสอง
เปิดอ่าน 10,409 ครั้ง

เป็นเบาหวาน ทานวุ้นเส้น ดีจริงหรือ?
เป็นเบาหวาน ทานวุ้นเส้น ดีจริงหรือ?
เปิดอ่าน 14,739 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ