ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมข่าวการศึกษา  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

แนวทางการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน


ข่าวการศึกษา 19 ก.พ. 2567 (14:38 น.) เปิดอ่าน : 4,403 ครั้ง
แนวทางการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน

Advertisement

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว1161 ลงวันที่ 16 กพ 2567 เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน

ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๑๑๖๑  วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการตำแหน่งธุรการโรงเรียน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

อ้างถึง
๑.หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนที่สุดที่ ศธ๐๔๐๐๙/ว ๖๐๖๘ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖
๒.หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ว๕๒๕๖ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
๓.หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ว๓๔๔ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ ได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการจัดทำแนวทางการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน เพื่อสนับสนุนนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพโดยการบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกัน ต่อมา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีนโยบายให้ปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและแก้ไขเพิ่มเติม ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒-๓ ความแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้การบริหารจัดการอัตราจ้าง ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการตำแหน่งธุรการโรงเรียนมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และแนวทางการมอบอำนาจ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒-๓ จึงยกเลิกแนวทางบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการตำแหน่งธุรการโรงเรียน ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และกำหนดแนวทางการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการตำแหน่งธุรการโรงเรียน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการตำแหน่งธุรการโรงเรียน ดังนี้

๑.วางแผนการบริหารจัดการอัตราจ้างธุรการโรงเรียน เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเป็นกลุ่ม/ศูนย์/เครือข่ายโรงเรียน ภายใต้กรอบอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการตำแหน่งธุรการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยกำหนดความรับผิดชอบให้ธุรการโรงเรียนแต่ละราย ปฏิบัติงานธุรการของโรงเรียนขนาดเล็กรายละไม่เกิน ๒โรงเรียน

๒.กรณีโรงเรียนขนาดเล็กที่มีความประสงค์ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐแทนตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ หากมีความจำเป็นต้องจัดสรรอัตราจ้างธุรการโรงเรียนปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ ให้พิจารณาจัดสรรตามความจำเป็นเหมาะสมกับปริมาณงานและสภาพอัตรากำลังผู้ปฏิบัติงานที่มีอยู่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเป็นไปตามความสมัครใจของอัตราจ้างธุรการโรงเรียน

๒.๒ จัดสรรอัตราจ้างธุรการโรงเรียนปฏิบัติงานประจำกลุ่ม/ศูนย์/เครือข่ายโรงเรียน โดยมอบหมายให้ธุรการโรงเรียน ๑ ราย รับผิดชอบปฏิบัติงานธุรการของโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ในกลุ่ม/ศูนย์/ เครือข่ายโรงเรียน จำนวนไม่เกิน ๒ โรงเรียน และให้กำหนดสถานที่ปฏิบัติงานของธุรการโรงเรียนประจำกลุ่ม/ ศูนย์/เครือข่ายโรงเรียนตามความเหมาะสม

๓.กรณีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่มีโรงเรียนขนาดเล็ก หรือไม่มีโรงเรียนขนาดเล็กที่ประสงค์ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐแทน หรือไม่มีความจำเป็นต้องมีธุรการโรงเรียนปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เกลี่ยอัตราจ้างธุรการโรงเรียนที่ปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไปให้กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่ายโรงเรียนที่ขาดแคลนผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตามแนวทาง ข้อ ๑

ทั้งนี้ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.๒๕๖๐ให้เป็นไปตามข้อสั่งการมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งหน่วยงานในสังกัดทราบ เพื่อถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพัฒนะ พัฒนทวีดล)
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รักษาราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


ที่มา สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
แนวทางการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียนการบริหารอัตราธุรการโรงเรียนการเกลี่ยตำแหน่งธุรการโรงเรียนธุรการโรงเรียนธุรการโรงเรียนขนาดเล็ก

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

:: เรื่องปักหมุด ::

ด่วน! สพฐ.ประกาศสอบบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2567 รอบทั่วไป

ด่วน! สพฐ.ประกาศสอบบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2567 รอบทั่วไป

เปิดอ่าน 3,046 ☕ 18 เม.ย. 2567

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
มาตรการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
มาตรการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
เปิดอ่าน 3,671 ☕ 23 เม.ย. 2567

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2567
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2567
เปิดอ่าน 2,870 ☕ 23 เม.ย. 2567

กฏ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2567
กฏ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2567
เปิดอ่าน 323 ☕ 23 เม.ย. 2567

ครูและนักเรียน ใช้ห้องน้ำสะอาดร่วมกันได้ไม่แบ่งแยก เริ่มได้เลย
ครูและนักเรียน ใช้ห้องน้ำสะอาดร่วมกันได้ไม่แบ่งแยก เริ่มได้เลย
เปิดอ่าน 517 ☕ 22 เม.ย. 2567

ปีนี้ "สพฐ."ตรวจเข้มความโปร่งใส สอบรองผอ.ผอ.สถานศึกษา "ห้าม" กวดวิชา รับทำเอกสารทุกกรณี
ปีนี้ "สพฐ."ตรวจเข้มความโปร่งใส สอบรองผอ.ผอ.สถานศึกษา "ห้าม" กวดวิชา รับทำเอกสารทุกกรณี
เปิดอ่าน 444 ☕ 22 เม.ย. 2567

สพฐ.เปิดตัวโครงการ "สุขาดี มีความสุข" จัดงบ 1 หมื่นบาท ให้ รร.เล็กไม่เกิน 80 คน ปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมใช้ก่อนเปิดเทอม
สพฐ.เปิดตัวโครงการ "สุขาดี มีความสุข" จัดงบ 1 หมื่นบาท ให้ รร.เล็กไม่เกิน 80 คน ปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมใช้ก่อนเปิดเทอม
เปิดอ่าน 509 ☕ 22 เม.ย. 2567

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

ผู้นำซูเปอร์บอร์ดการศึกษา?
ผู้นำซูเปอร์บอร์ดการศึกษา?
เปิดอ่าน 8,488 ครั้ง

ประโยชน์ของ "ขมิ้นต้น"
ประโยชน์ของ "ขมิ้นต้น"
เปิดอ่าน 31,853 ครั้ง

โปรดอ่านทำความเข้าใจ! กรณีการเรียน ป.บัณฑิต
โปรดอ่านทำความเข้าใจ! กรณีการเรียน ป.บัณฑิต
เปิดอ่าน 17,147 ครั้ง

พจนานุกรมฟิสิกส์
พจนานุกรมฟิสิกส์
เปิดอ่าน 14,251 ครั้ง

ตะลึง!!! 90% ของอีเมล์เป็น "สแปม"
ตะลึง!!! 90% ของอีเมล์เป็น "สแปม"
เปิดอ่าน 9,170 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ