ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

16 พ.ค.-15 ก.ย. 52 วันคุ้มครองปลาน้ำจืดมีไข่ทั่วประเทศ


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,374 ครั้ง
16 พ.ค.-15 ก.ย. 52  วันคุ้มครองปลาน้ำจืดมีไข่ทั่วประเทศ

Advertisement

❝ ?งดจับปลาฤดูมีไข่ อนุรักษ์ไว้ใช้อย่างยั่งยืน" ❞

                16 พ.ค. -15 ก.ย. 52 วันคุ้มครองปลาน้ำจืดมีไข่ทั่วประเทศ

                          กรมประมงได้ดำเนินนโยบายในการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อการอนุรักษ์ ด้วยการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการทรัพยากร สัตว์น้ำ ด้วยการควบคุมเครื่องมือทำการประมง การดูแลและเพิ่มความเข้มงวดในช่วงฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ วางไข่และเลี้ยงตัววัยอ่อน รวมไปถึงการปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชนได้ตระหนักและเข้าใจถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อรักษาไว้ใช้อย่างยั่งยืนต่อไปอย่างต่อเนื่องมาทุกปี
 
พร้อมกันนี้ทางกรมประมงยังได้ดำเนินการควบคุม ป้องกัน ตรวจติดตามและเฝ้าระวังการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ำจืดในพื้นที่น้ำจืดไม่น้อยกว่า 3.5 ล้านไร่ ในแหล่งน้ำจืดทั่วประเทศ และเปิดโอกาสให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และหวงแหนทรัพยากรสัตว์น้ำ ในท้องถิ่นของตนเอง โดยการจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรประมง และอาสาสมัครอนุรักษ์สัตว์น้ำ เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเจ้าหน้าที่กรมประมงในการดูแล และแจ้งเบาะแสการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ซึ่งกรมประมงได้เข้าไปดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำประมงอย่าง  ถูกต้อง
 
ดร.สมหญิง เปี่ยมสมบูรณ์ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า แม้ทรัพยากรสัตว์น้ำเป็นทรัพยากร ธรรมชาติที่สามารถเกิดทดแทนได้ใหม่ในเวลาอันรวดเร็วก็ตาม แต่ถ้ามีการใช้ทรัพยากรเหล่านี้อย่างมาก จนเกินสมดุลที่ธรรมชาติจะผลิตได้ทัน ทรัพยากรก็สามารถลดน้อยลงจนหมดไปได้ในที่สุดเช่นกัน ฉะนั้น การบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นการนำทรัพยากรเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ในปริมาณพอสมควรที่ธรรมชาติสร้างขึ้นทดแทนได้ ก็จะส่งผลให้ผลผลิตของทรัพยากร สัตว์น้ำคงอยู่คู่กับแหล่งน้ำสืบไป
 
“การจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถ ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่และยาวนานนั้นสามารถ ทำได้หลายวิธี อาทิ การดูแลแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำในธรรมชาติ การปล่อยสัตว์น้ำทดแทน การควบคุมเครื่องมือทำการประมง การดูแลแหล่งวางไข่และเลี้ยงตัววัยอ่อน รวมถึงการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำด้วย” อธิบดีกรมประมง  ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า  เพื่อสงวนพันธุ์สัตว์น้ำจืดที่กำลังมีไข่  วางไข่ และเลี้ยงตัววัยอ่อนไว้ไม่ให้ถูกทำลายเกินควร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมง กำหนดให้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม-15 กันยายน ของทุกปีเป็นฤดูปลามีไข่ในน่านน้ำจืดในท้องที่ทุกจังหวัด
 
และในช่วงดังกล่าวนี้ห้ามมิให้ผู้ใดทำการประมงด้วยเครื่องมือทำการประมง หรือด้วยวิธีใด ๆ ในที่จับสัตว์น้ำจืดในท้องที่ทุกจังหวัด โดยยกเว้นการทำการประมงในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ  หรือการทำการประมงเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ หรือรวบรวมลูกสัตว์น้ำหรือสัตว์น้ำวัยอ่อนเพื่อวัตถุประสงค์ในการเพาะเลี้ยงซึ่งต้องได้รับหนังสืออนุญาตจากอธิบดีกรมประมงก่อน รวมทั้งยกเว้นเครื่องมือประมงบางประเภท อาทิ เบ็ดทุกชนิด เว้นแต่เบ็ดราว ตะแกรง สวิง ช้อน ยอ และ ชะนาง ซึ่งมีขนาดปากกว้างไม่เกิน 2 เมตร ไซ ตุ้ม อีจู้ ลัน โปง และโทง
 
แต่ทั้งนี้เนื่องจากสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศ ของประเทศไทยในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกัน ช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงของสภาพน้ำที่เป็นผลสำคัญในการเอื้อต่อการวางไข่และเลี้ยงตัววัยอ่อนของสัตว์น้ำก็ย่อมที่จะแตกต่างกันด้วย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเห็นชอบให้จังหวัดต่าง ๆ จำนวน 10 จังหวัดของประเทศกำหนดฤดูปลาน้ำจืดมีไข่และวางไข่เลี้ยงลูกเป็นการเฉพาะ ประกอบด้วย จังหวัดนคร นายก ลำปาง พังงา ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม-31 สิงหาคม จังหวัดลำพูน นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน-30 กันยายน จังหวัดหนองบัวลำภู อุดรธานี ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน-15 ตุลาคม จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 1 กันยายน-31 ธันวาคม จังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม-31 มกราคม ทั้งนี้หากมีผู้ฝ่าฝืนตามประกาศดังกล่าวนี้ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 10,000 บาทหรือ   จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ    
 
“การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำจะ  ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถใช้ ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่และยั่งยืน กรมประมงจึงได้จัดงานวันคุ้มครองปลาน้ำจืดมีไข่ โดยปีนี้ จัดในวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 ณ บริเวณ วัดหงษ์ปทุมาวาส อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้ประชาชนได้เกิดความรู้ความเข้าใจในมาตรการดังกล่าวอย่างกว้างขวาง โดยได้มีการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มชาวประมงและประชาชนในท้องถิ่นทั่วประเทศ ให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากร ตลอดจนตระหนักถึงความสำคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำไว้ใช้อย่างยั่งยืนต่อไป จึงขอฝากคำขวัญไว้สั้น ๆ ว่า “งดจับปลาฤดูมีไข่ อนุรักษ์ไว้ใช้อย่างยั่งยืน” ดร.สมหญิง อธิบดีกรมประมง กล่าวในตอนท้าย.

         ขอบคุณเดลินิวส์ออนไลน์

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 2614 วันที่ 16 พ.ค. 2552


16 พ.ค.-15 ก.ย. 52 วันคุ้มครองปลาน้ำจืดมีไข่ทั่วประเทศ16พ.ค.-15ก.ย.52วันคุ้มครองปลาน้ำจืดมีไข่ทั่วประเทศ

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

เย็นกาย....เย็นใจ..

เย็นกาย....เย็นใจ..


เปิดอ่าน 6,375 ครั้ง
คำใหม่ป4

คำใหม่ป4


เปิดอ่าน 6,402 ครั้ง
-นี่แหละ ผีไทย-

-นี่แหละ ผีไทย-


เปิดอ่าน 6,371 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

ธรรมะ...จากหลวงปู่ขาว  อนาลโย

ธรรมะ...จากหลวงปู่ขาว อนาลโย

เปิดอ่าน 6,376 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
!!ด่วน!! จุฬาฯเปิดรับนิสิต ป.โท สาขาวิชาเพศศาสตร์ รุ่นที่6 ถึง31สค52นี้ !!
!!ด่วน!! จุฬาฯเปิดรับนิสิต ป.โท สาขาวิชาเพศศาสตร์ รุ่นที่6 ถึง31สค52นี้ !!
เปิดอ่าน 6,380 ☕ คลิกอ่านเลย

10 คำทำนาย ?วันสิ้นโลก? (ที่ไม่เห็นจะเกิดขึ้นจริง)
10 คำทำนาย ?วันสิ้นโลก? (ที่ไม่เห็นจะเกิดขึ้นจริง)
เปิดอ่าน 6,373 ☕ คลิกอ่านเลย

ที่ใดมีใบหนาด ที่นั้น...
ที่ใดมีใบหนาด ที่นั้น...
เปิดอ่าน 6,373 ☕ คลิกอ่านเลย

อาบน้ำลดหน้าท้อง
อาบน้ำลดหน้าท้อง
เปิดอ่าน 6,378 ☕ คลิกอ่านเลย

เคล็ดลับการถนอมดวงตาเวลาใช้คอมพิวเตอร์
เคล็ดลับการถนอมดวงตาเวลาใช้คอมพิวเตอร์
เปิดอ่าน 6,375 ☕ คลิกอ่านเลย

ตรวจภาพวงจรปิดเหตุเผา อบต.มะกรูด จ.ปัตตานี
ตรวจภาพวงจรปิดเหตุเผา อบต.มะกรูด จ.ปัตตานี
เปิดอ่าน 6,371 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

ประเพณีการบอกหมาก ในงานแต่งงาน
ประเพณีการบอกหมาก ในงานแต่งงาน
เปิดอ่าน 29,385 ครั้ง

Why Do We Get Goose Bumps? (ทำไมเราจึงเกิด อาการขนลุก)
Why Do We Get Goose Bumps? (ทำไมเราจึงเกิด อาการขนลุก)
เปิดอ่าน 36,989 ครั้ง

"สงสัยไม่ช๊อต" วลีเด็ดลุงใจดี วลีฮิตข้ามคืน "เเก่ ใจดี สปอร์ต กทม."
"สงสัยไม่ช๊อต" วลีเด็ดลุงใจดี วลีฮิตข้ามคืน "เเก่ ใจดี สปอร์ต กทม."
เปิดอ่าน 13,714 ครั้ง

หัวไชเท้าช่วยละลายเสมหะ
หัวไชเท้าช่วยละลายเสมหะ
เปิดอ่าน 11,999 ครั้ง

อาณาเขตประเทศไทย
อาณาเขตประเทศไทย
เปิดอ่าน 290,676 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ