เนื้อเพลง Sorry Sorry - Super Junior

[ALL]*Sorry, Sorry, Sorry, Sorry
เน กา เน กา เน กา
มอน จอ เน เก เน เก เน เก
ปา จยอ ปา จยอ ปา จยอ บอ รยอ baby
Shawty, Shawty, Shawty, Shawty
นู นี บู ชยอ บู ชยอ บู ชยอ
ซู มี มา คยอ มา คยอ มา คยอ
เน กา มี ชยอ มี ชยอ baby
[Siwon]พา รา โบ นึน นุน บิด โซ เก นุน บิช โซ เก นา นึน บา ชี นา นึน มา ชี มวอ เอ ฮล ริน นม (อี เจน พอ ซอ นา จี โด มด เฮ)
[Hangeng]กอ ลอ โอ นึน นอ เอ โม ซึม นอ เอ โม ซึม นอ นึน มา ชี เน ชิม จา งึล พัล โก วัด นา บวา (อี เจน พอ ซอ นา จี โด มด เฮ)
[Ryeowook]ออ ดิล กา นา ทัง ดัง ฮา เก อุด นึน นอ นึน เม รยอก จอก
[Sungmin]ชา คา นยอ จา อี รัน แซง กัก ดือ รึน โพ พยอล จอก
[Ryeowook]โท โด ฮา เก กอ ชี เมบ เก จอง มัล นอ นึน ฮวาน ซัง จอก
[Sungmin]โท ลี คิล ซู ออบ ซึล มัน คึม เน เก ปา จยอ พอ รยอ ซอ
[ALL]*Sorry, Sorry, Sorry, Sorry
เน กา เน กา เน กา
มอน จอ เน เก เน เก เน เก
ปา จยอ ปา จยอ ปา จยอ บอ รยอ baby
Shawty, Shawty, Shawty, Shawty
นู นี บู ชยอ บู ชยอ บู ชยอ
ซู มี มา คยอ มา คยอ มา คยอ
เน กา มี ชยอ มี ชยอ baby
ตัน ตัน ตัน ตา ดา ตา ตา รัน ดัน ตัน ตัน ตัน ตา ดา ตา (เน เก พัน เฮ บอ รยอ ซอ baby)
ตัน ตัน ตัน ตา ดา ตา ดตา รัน ตัน ตัน ตัน ตัน ตา ดา ตา ตา รา ปา ปา รา
[DongHae](Hey, girl) gir, gir, gir, gir, gir, girl
Hey, girl) gir, gir, gir, gir, gir, girl, i นุนมันตือมยอน นี แซงกัก (Hey, girl) จานาแกนา ซาชิล นอ ฮานาบักเก อันโบยอ
[Kangin] (มัล เฮ บวา) นี มา เม เน กา (มัล เฮ บวา) ชา รี ชา บิด นึน จี (มัล เฮ ชวอ) เน เก มัล เฮ ชวอ (นา นึน พา โบ พา โบ พา โบ)
[Ryeowook]ชู บยอน ซา รัม ดือ รึน มัล เฮ . เน กา นอ มู ชอก กึก จอก
[Sungmin]อี เซ ซา เง คือ รอน ซา รา มอ ดี ฮัน ดู ลี นยา โก
[Ryeowook]คือ กอล มล รา คือ นยอ มล รา ชี กี ฮา มยอ ฮา นึน มัล
[Sungmin]เน กา บู รอบ ดา มยอน คือ กอด คือ เด ดือ ลี ชี นึน กอ
[All]*Sorry, Sorry, Sorry, Sorry
เน กา เน กา เน กา
มอน จอ เน เก เน เก เน เก
ปา จยอ ปา จยอ ปา จยอ พอ รยอ baby
Shawty, Shawty, Shawty, Shawty
นู นี บู ชยอ บู ชยอ บู ชยอ
ซู มี มา คยอ มา คยอ มา คยอ
เน กา มี ชยอ มี ชยอ baby
ตัน ตัน ตัน ตา ดา ตา ตา รัน ตัน ตัน ตัน ตัน ตา ดา ตา (เน เก พัน เฮ บอ รยอ ซอ baby)
ตัน ตัน ตัน ตา ดา ตา ตา รา รา รา ตัน ตัน ตัน ตา ดา ตา ตา รอ ปา ปา รา
Let’s dance dance dance dance Let’s dance dance dance dance
Let’s dance dance dance dance dance dance
[Yesung]เฮ้ อีเจ คือ มัน เน เก วา จุล เร . ชอง มัล มี ชิล กอก มัน กา ทา yeah
[KyuHyun]นัน นอ มัน ซา รัง ฮา โก ชี พอ. ชอล เด ทา ชี ฮัน นุน พัล แซง กัก ออบ ซอ hey
[Sungmin]เอ อี นี รา กี โบ ดา ชิน กู กา ทัน เน กา ทวี โก ชิ พอ
[Eunhunk]นอ เอ โม ดึน โก มิน ซึล ฮัม เก คัน จี คา โก พา
[Ryeowook]ดา ชี ออบ ซึน มัน คึม มัน คึม นอ รึล นอ มู ซา รัง เฮ
[Eunhunk]เน กา พา รัน ซา รัม นี กา พา โร คือ that that that girl.
[All]*Sorry, Sorry, Sorry, Sorry
เน กา เน กา เน กา
มอน จอ เน เก เน เก เน เก
ปา จยอ ปา จยอ ปา จยอ พอ รยอ baby
Shawty, Shawty, Shawty, Shawty
นู นี บู ชยอ บู ชยอ บูชยอ
ซู มี มา คยอ มา คยอ มา คยฮ
เน กา มี ชยอ มี ชยอ baby

http://www.lnwmusix.tongzz.net/