ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง Present Simple Tense สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,380 ครั้ง
การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง Present Simple Tense สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Advertisement

❝ ชื่อเรื่อง การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) เรื่อง Present Simple Tense สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้ศึกษา นายยิ่งสรรพ์ จำเริญไกร ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนร่องคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ ❞

 

เรื่อง Present Simple Tense สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อเรื่อง การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)

ผู้ศึกษา

นายยิ่งสรรพ์ จำเริญไกร

ปีการศึกษา

2551

สังกัด

โรงเรียนร่องคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ

บทคัดย่อ

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เรื่อง Present Simple Tense สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนร่องคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลหนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เรื่อง Present Simple Tense และ 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยหนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เรื่อง Present Simple Tense ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนร่องคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

ได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่

หนังสืออ่านเพิ่มเติม

ประโยค Present Simple Tense ในเชิงบอกเล่า ชุดที่ 3 ประโยค Present Simple Tense

ในเชิงปฏิเสธ ชุดที่ 4 ประโยค Present Simple Tense ในเชิงคำถาม และชุดที่ 5 ประโยค Present Simple Tense กล่าวถึงในเหตุการณ์ต่าง ๆ แผนการจัดการเรียนรู้แผนละ 1 ชั่วโมง จำนวน 10 แผน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำนวน 40 ข้อ ที่มีค่าความยากง่าย

(P) ตั้งแต่ .20 - .75 มีค่าอำนาจจำแนก (B) ตั้งแต่ .21 - .81 มีค่าความเที่ยวตรงตั้งแต่ .80 – 1.00

และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ .85 จำนวน สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าร้อยละ (Percentage) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติทดสอบค่าที (

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมหนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มตัวอย่างได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนร่อง จำนวน 41 คน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) เรื่อง Present Simple Tense จำนวน 5 ชุด ประกอบด้วย ชุดที่ 1 ความหมายและประเภทของประโยค ชุดที่ 2 t-test Dependent Sample)

 

 

 

ผลการศึกษาพบว่า

 

เรื่อง Present Simple Tense สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนร่องคำ สำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 77.14/76.21 เป็นไป

ตามเกณฑ์ 75/75

1. หนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

 

(ภาษาอังกฤษ) เรื่อง Present Simple Tense สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนร่องคำ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6355 แสดงว่า

นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 63.55

2. ดัชนีประสิทธิผลหนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

โรงเรียนร่องคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) เรื่อง Present Simple Tense

เฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05

3. คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม พบว่าคะแนน

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 225 วันที่ 11 ก.ย. 2552


การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง Present Simple Tense สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่องPresentSimpleTenseสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

* ก-ฮ แฟนฉัน *

* ก-ฮ แฟนฉัน *


เปิดอ่าน 6,384 ครั้ง
............ " คำคมขงเบ้ง"..........

............ " คำคมขงเบ้ง"..........


เปิดอ่าน 6,436 ครั้ง
Please stop by if the Email addresses are yours.

Please stop by if the Email addresses are yours.


เปิดอ่าน 6,378 ครั้ง
หนี้นอกระบบ

หนี้นอกระบบ


เปิดอ่าน 6,384 ครั้ง
กลอนสำหรับเด็ก

กลอนสำหรับเด็ก


เปิดอ่าน 6,394 ครั้ง
"ยาม"

"ยาม"


เปิดอ่าน 6,461 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

ผลงานทางวิชาการ ครูละเมียน   พรมไพร

ผลงานทางวิชาการ ครูละเมียน พรมไพร

เปิดอ่าน 6,659 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
วัยทีนกับเพื่อน
วัยทีนกับเพื่อน
เปิดอ่าน 6,386 ☕ คลิกอ่านเลย

เปิดตัวหญิงได้รับปลูกถ่ายใบหน้าคนแรกของประเทศ
เปิดตัวหญิงได้รับปลูกถ่ายใบหน้าคนแรกของประเทศ
เปิดอ่าน 6,389 ☕ คลิกอ่านเลย

ถ้าอยาก"รุ่ง"ต้องมุ่งเฃย์ เยส....YES MAN
ถ้าอยาก"รุ่ง"ต้องมุ่งเฃย์ เยส....YES MAN
เปิดอ่าน 6,398 ☕ คลิกอ่านเลย

เป็นบัณฑิตจิตต้องมั่นคง
เป็นบัณฑิตจิตต้องมั่นคง
เปิดอ่าน 6,381 ☕ คลิกอ่านเลย

วาดภาพระบายสีสวยง่ายนิดเดียว
วาดภาพระบายสีสวยง่ายนิดเดียว
เปิดอ่าน 6,395 ☕ คลิกอ่านเลย

รู้จักความหมาย.....ของการมอบดอกไม้ชนิดต่างๆ ....ตามหลักสากลนิยม
รู้จักความหมาย.....ของการมอบดอกไม้ชนิดต่างๆ ....ตามหลักสากลนิยม
เปิดอ่าน 6,384 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เหล็กปลอม ดูกันชัดๆ มันเป็นยังไง (ชมคลิป)
เหล็กปลอม ดูกันชัดๆ มันเป็นยังไง (ชมคลิป)
เปิดอ่าน 16,316 ครั้ง

ท่าบริหารไหล่และแขนคนทำงาน
ท่าบริหารไหล่และแขนคนทำงาน
เปิดอ่าน 20,058 ครั้ง

ประโยชน์ของการดื่มน้ำเปล่า
ประโยชน์ของการดื่มน้ำเปล่า
เปิดอ่าน 1,439 ครั้ง

ศธ.สั่งลดเวลาเรียนในห้องเรียน เหลือเพียง 14.00 น. เด็กจะได้..
ศธ.สั่งลดเวลาเรียนในห้องเรียน เหลือเพียง 14.00 น. เด็กจะได้..
เปิดอ่าน 32,119 ครั้ง

อานิสงค์ของการถวายเทียนพรรษา
อานิสงค์ของการถวายเทียนพรรษา
เปิดอ่าน 1,194 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ