ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

best prectis โรงเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,383 ครั้ง
best prectis โรงเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

Advertisement

❝ Best prectis โรงเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ❞    

Best prectis  

1.  กรณีตัวอย่างจาก  กศน.  หนองจิก  การอ่านที่เป็นวาระแห่งชาติโครงการวางทุกงานอ่านทุกคน  ของการศึกษาตามอัธยาศัย  เป้าหมายที่นักศึกษามัธยมศึกษา  จากการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  คือ  บุคลากรต้องอ่านหนังสือวันละ  2  เล่ม  แล้วให้นำเนื้อหา  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบุคลากรเห็นความสำคัญสังเกตได้จากการสรุป  เล็งเห็นถึงการพัฒนา  จากหลายๆสื่อ  อินเตอร์เน็ต  ฯลฯ  แนวคิด  นี้  ผอ.กศน  ได้แต่งตั้งบุคลากรทุกคนเข้ามีส่วนร่วมในความรับผิดชอบ

2.  กรณีตัวอย่าง จากเด็กนักเรียนที่มีปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ที่มีปัญหาด้านการอ่าน  การเขียน  ต้องมีการปรับกระบวนการสอนจากเด็กต้องปรับพื้นฐานในการสอน  โดยระดมจากคณะครู  การเปลี่ยนแปลงจากคะแนน o-net  โดยวิธีการดำเนินการแบ่งเด็กอ่อน  ปานกลาง  และอ่านได้  โดยจัดครูเด็กให้เข้าเรียนในช่วงเช้าเป็นวิชาภาษาไทย  และช่วงบ่ายในวิชาคณิตศาสตร์  ใช้เวลา  2  เดือน  ซึ่งเน้นการอ่านและการเขียน  จากเด็กที่ไม่สามารถเรียนต่อที่อื่นแล้ว  สามารถปรับการเรียนได้  ข้อเสนอแนะจากพี่  ป.เอก  คือ   การเปลี่ยนแปลง  คือ  ครูมีภาวะที่มีความเป็นผู้นำ  จนผู้บริหารเล็งเห็นความเปลี่ยนแปลงของเด็กที่ดีกว่าเดิม  กรณีตัวอย่างของพัฒนากรกรณี  การปลูกแปลงข้าวปลูกข้าวพันธุ์ใหม่

3.  การแบ่งเด็กนักเรียนเด็กที่อ่านไม่ได้  กับเด็กนักเรียนที่อ่านได้  ซึ่ง ครู  1  คน  ต่อเด็ก  7  คน  ส่วนเด็กที่เรียนอ่อนให้ครูสอนซ่อม  จากการประเมินปรากฏว่า  จาการสอบเด็กนักเรียนการประเมินการอ่านเด็กนักเรียนอ่านได้  100 %  แต่ยังมีปัญหาด้านการอ่าน  คิดวิเคราะห์เพิ่มขึ้น  ซึ่งครูทุกคนมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง

4.  กรณีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามโรงเรียนสายบุรี  จังหวัดปัตตานี  มีครู  จำนวน  300  กว่าคน  มีครูสามัญ  และครูศาสนา  เด็กนักเรียน  4,000  กว่าคน  ดังนั้นการวางระบบการบริหารต้องชัดเจน  โครงสร้างหน้าที่  เช่น  การดูแลนักเรียนในแต่ละตึก  อาคาร  จึงเปรียบว่าแต่ละอาคารต้องเป็นเหมือนครอบครัว  มีผู้นำ  ผู้บริหาร  บางเรื่องเจ้าของโรงเรียนจะมอบอำนาจให้หัวหน้าแต่ละสายงาน  ยกเว้นด้านการใช้งบประมาณที่เป็นจำนวนมากๆ  ซึ่งปัจจุบันใช้การบริหารตามหลัก  พรบ.  50  ที่แตกต่างจากพรบ.เดิม  และภาครัฐ  พัฒนาการของโรงเรียนได้พัฒนาจากสถาบันปอเนาะ  ดังนั้นผู้บริหารจึงต้องมีการพัฒนาบุคลากรค่อนข้างมาก  ซึ่งโรงเรียนเอกชนต้องนำเสนอด้านประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้ปกครองได้ส่งบุตรหลาน  ซึ่งแตกต่างจากระบวนการจัดการท่ามกลางความหลาย  จุดเด่นการเปลี่ยนแปลงคือ  การวางระบบ  การมอบอำนาจ  การมองจุดมุ่งหมายเดียวกัน  และร่วมการตัดสิน  ส่วนการพัฒนาบุคลากรมุ่งที่ประสิทธิภาพซึ่งเหมือนกับการดึงดูดลูกค้า ส่วนบริบทอื่นๆ  เช่น  พรบ.ที่เปลี่ยนก็สามารถจะประยุกต์ใช้ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงได้  เข้ากับสังคม

5.  ครูยุคเก่ามีวิธีการสอนที่ทำให้เด็กอ่านได้  การสังเกตครูปัจจุบันมีการศึกษาสูง  ปริญญาตรี  โท  แต่ไม่สามารถทำให้นักเรียนอ่านหนังสือได้  จึงมีมาตรการให้ครูสอนวิชาภาษาไทย  ในช่วงเช้าก่อนเข้าเรียน  และช่วงบ่ายก่อนกลับบ้าน  ผอ.ซึ่งเป็นคนในพื้นที่ต้องการให้นักเรียนอ่านหนังสือได้ทุกคน  จากการประเมิน o-net  คือนักเรียนทุกคนสอบได้ระดับที่  1  ระดับเขตพื้นที่  ข้อเสนอแนะ  คือการเปลี่ยนแปลงมาจากปัญหา  ซึ่งเราจะแก้ปัญหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าอย่างไร  สังเกตได้จากกระบวนการของแต่ละโรงเรียน

6.  กรณีศึกษาโรงเรียนในอำเภอกาบัง  จังหวัดยะลา   ผู้ปกครองมีอาชีพกรีดยาง  และมาอพยพจากปัตตานีมาประกอบอาชีพกรีดยาง  เด็กนักเรียนขาดเรียนบ่อย  มีการดำเนินการให้เข้าถึงเยี่ยมบ้านผู้ปกครองนักเรียน  เดือนละครั้ง  และเดินทุกตอนเย็นเพื่อพบปะเพื่อปกครอง การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารด้านการศึกษา  กรณีตัวอย่าง  ผู้บริหารเริ่มการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาต่อปริญญาโท  ทำให้เกิดแนวคิดด้านการเปลี่ยนแปลงองค์กร  ซึ่งมาจากกระบวนการทำงานเป็นทีม  ผู้บริหารไม่ใช่ผู้มีอำนาจ  สอนให้ผู้สอนเปลี่ยนความคิดของลูกน้องใน

การพัฒนาตัวเอง  การให้กำลังใจ  เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงในที่นี้อยู่ที่ผู้นำเกิดความเปลี่ยนแปลงมีบทบาทความเป็นภาวะผู้นำทำให้ลูกน้องเกิดการเปลี่ยนแปลง

                7.  กรณีตัวอย่าง  การนำภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้ในการเรียนการสอน  เพราะที่โรงเรียนมีสวนมะพร้าวมาก  ได้เชิญวิทยากรในชุมชนมาสอน  เด็กทำที่รองหม้อ  กระถางต้นไม้จากกากมะพร้าวแทนถุงดำใส่ขยะ  เป็นการนำภูมิปัญญาชาวบ้านมาเชื่อมความสัมพันธ์ชาวบ้านกับชุมชนเป็นกลยุทธ์ทำให้นักเรียนชอบมาโรงเรียน

                8.  หลักสูตรบูรณาการได้เด็กมาเรียนรู้ร่วมกัน  เช่นโครงการทำหนังสือเล่มเล็ก  รายวิชาศิลปะ  ส่วนภาษาไทยใช้ในการแต่งเรื่อง  สังคม  ชุมชน  การงานได้แก่การแต่งเติม  ปะติด  เย็บ  มีการนำหนังสือเข้าประกวดในมอ.ปัตตานี  ได้รับรางวัล  เป็นการนำหลักสูตรในท้องถิ่นมาบูรณาการกลุ่มสาระ

                9.  โครงการศิลปะกับวิชาภาษาไทย  วาดหนังสือ  เขียนหนังสือทำให้เกิดความสนใจในการเรียน  ขยันอ่าน  ทำให้เด็กสามารถเป็นตัวแทนของภาคใต้ในการแข่งขัน

                10 .  การแข่งขันกีฬาสีของโรงเรียนโดยมีชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม  ผลสืบเนื่องจากกิจกรรมทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้ปกครองนักเรียนมากขึ้นจากกิจกรรมดังกล่าว  ทำให้ผู้ปกครอง  เยาวชนในชุมชนให้ความช่วยเหลืออย่างดีในอีกหลายๆกิจกรรมอีกด้วย  เห็นได้จากการประเมินของสมศ.  จะได้ดีมากในด้านความสัมพันธ์กับชุมชน

จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ

Transformative Learning

หลักการจัดองค์การและประสิทธิภาพ

 

  


เทคนิคในการบริหาร

และพัฒนางานวิชาการ

การบริหาร

งานวิชาการ

ศึกษากรณีตัวอย่างโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ ฯลฯ

การจัดการความรู้

การบริหารงานวิจัย

เพื่อพัฒนา

องค์กรแห่งการเรียนรู้

การนิเทศแบบกัลยาณมิตร

การวิเคราะห์เชิงระบบ

หน้าที่การบริหารและการนิเทศ

การบริหารและการนิเทศ

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน / VC

Brain based Learning

D-CAS

Backward Design

Backward Design / ID Plan

 

การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

การประเมินตามสภาพจริง

การประกันคุณภาพการศึกษา

การนิเทศแบบกัลยาณมิตร

การจัดการความรู้ด้วย Weblog

 

โปรแกรม EndNote

ศูนย์วิชาการ/แหล่งเรียนรู้

ด้านบุคลากร

ด้านหลักสูตร

นำผลการวิจัยไปใช้

การจัดตารางเรียน

การจัดบรรยากาศเพี่อเสริมสร้างประสิทธิภาพของงานวิชาการ

ปัญหาการบริหารงานวิชาการ

และแนวทางแก้ไข

การนิเทศภายใน

การวางแผนการบริหารและการนิเทศ

การวิจัยและพัฒนา

การศึกษาดูงา

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 8773 วันที่ 10 ต.ค. 2552


best prectis โรงเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้bestprectisโรงเรียนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

 แฟ้มวิปลาส

แฟ้มวิปลาส


เปิดอ่าน 6,383 ครั้ง
นกเขาไม่ขันฟังทางนี้

นกเขาไม่ขันฟังทางนี้


เปิดอ่าน 6,383 ครั้ง
รูปสวยสวย

รูปสวยสวย


เปิดอ่าน 6,422 ครั้ง
การเปิดแผนที่ชีวิต...ตนเอง

การเปิดแผนที่ชีวิต...ตนเอง


เปิดอ่าน 6,383 ครั้ง
เรื่องแมวแมว

เรื่องแมวแมว


เปิดอ่าน 6,388 ครั้ง
แม่พิมพ์ของชาติ

แม่พิมพ์ของชาติ


เปิดอ่าน 6,390 ครั้ง
ภาพOasis Wide HD Wallpaper

ภาพOasis Wide HD Wallpaper


เปิดอ่าน 6,383 ครั้ง
จันทร์  (หญิง ฐิติกานต์)

จันทร์ (หญิง ฐิติกานต์)


เปิดอ่าน 6,390 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

การยอมความ ที่ชอบด้วยกฎหมาย

การยอมความ ที่ชอบด้วยกฎหมาย

เปิดอ่าน 6,389 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
ตำนาน..คน..รัก..กัน..
ตำนาน..คน..รัก..กัน..
เปิดอ่าน 6,383 ☕ คลิกอ่านเลย

  103?เพลงงานแต่งงาน เพลงรักสำหรับงานแต่งงาน?
103?เพลงงานแต่งงาน เพลงรักสำหรับงานแต่งงาน?
เปิดอ่าน 6,394 ☕ คลิกอ่านเลย

พระรถเมรี
พระรถเมรี
เปิดอ่าน 6,608 ☕ คลิกอ่านเลย

คู่มือ...เอาตัวรอดของผู้หญิง
คู่มือ...เอาตัวรอดของผู้หญิง
เปิดอ่าน 6,385 ☕ คลิกอ่านเลย

ภาพที่สูงส่งหาดูได้ยาก ที่ควรค่าแก่การแบ่งปัน
ภาพที่สูงส่งหาดูได้ยาก ที่ควรค่าแก่การแบ่งปัน
เปิดอ่าน 6,389 ☕ คลิกอ่านเลย

เอ้า...ยิ้มมม ^-^ๆๆๆๆ
เอ้า...ยิ้มมม ^-^ๆๆๆๆ
เปิดอ่าน 6,388 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

วิธีขจัด "สิวผด" ให้หายเกลี้ยง
วิธีขจัด "สิวผด" ให้หายเกลี้ยง
เปิดอ่าน 16,790 ครั้ง

พยาธิเส้นด้าย
พยาธิเส้นด้าย
เปิดอ่าน 32,915 ครั้ง

ประกาศสงกรานต์ 2554 นางสงกรานต์ปี 2554 ชื่อ กิริณีเทวี
ประกาศสงกรานต์ 2554 นางสงกรานต์ปี 2554 ชื่อ กิริณีเทวี
เปิดอ่าน 19,505 ครั้ง

การตลาดออนไลน์ 2024 มีอะไรบ้างที่ต้องอัปเดต
การตลาดออนไลน์ 2024 มีอะไรบ้างที่ต้องอัปเดต
เปิดอ่าน 1,060 ครั้ง

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าสายตาสั้น
เราจะรู้ได้อย่างไรว่าสายตาสั้น
เปิดอ่าน 13,061 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ