ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

แนะนำวรรณคดีที่ควรรู้....ไตรภูมิพระร่วง


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,403 ครั้ง
แนะนำวรรณคดีที่ควรรู้....ไตรภูมิพระร่วง

Advertisement

ขอแนะนำวรรณคดีเรื่องไตรภูมิพระร่วง  ซึ่งเป็นวรรณคดีที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ต้องศึกษาและวิจักษ์เพื่อให้เห็นคุณค่าด้านต่างๆ  เช่น  คุณค่าด้านอารมณ์  คุณค่าด้านคุณธรรม คุณค่าด้านด้านวรรณศิลป์  และคุณค่าที่สร้างสรรค์จากจินตนาการของกวี ด้วยการนำเสนออย่างน่าสนใจและชวนติดตาม  รายละเอียดจะอยู่ในหนังสือวรรณวิจักษ์   วันนี้ขอสรุปเรื่องราวย่อ ๆ เพื่อเติมเต็มความรู้ให้ผู้สนใจค่ะ

ไตรภูมิพระร่วง     ผู้แต่งคือ  พญาลิไทย หรือ พระมหาธรรมราชาที่ ๑ ซึ่งเป็นนัดดาของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  พระมหากษัตริย์องค์ที่ ๕ แห่งราชวงศ์พระร่วง เมื่อ พ.ศ. ๑๘๘๘  พญาลิไทย ทรงแต่งขึ้นเพื่อเทศนาแก่พระมารดาและสั่งสอนประชาชน

เนื้อหา

ไตรภูมิพระร่วง     แสดงให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง  ความไม่แน่นอนทั้งมนุษย์และสัตว์รวมทั้งสิ่งไม่มีชีวิต  เช่น  ภูเขา  แม่น้ำ  แผ่นดิน  ดวงอาทิตย์  ดวงจันทร์  ความเปลี่ยนแปลงนี้กวีไทยเรียกว่า  “ อนิจจลักษณะ ”

ไตรภูมิพระร่วง     เดิมเรียกว่า  ไตรภูมิกถา  / เตภูมิกถา  หมายถึงเรื่องราวของโลกทั้ง ๓ได้แก่

                          กามภูมิ  รูปภูมิ  อรูปภูมิ

กามภูมิ   คือ  โลกของผู้ที่ยังติดอยู่ในกามกิเลส  แบ่งออกเป็น    ฝ่าย  ได้แก่

                                    ๑.สุคติภูมิ                    ๒. อบายภูมิ

๑.สุคติภูมิ   ได้แก่

                        ๑.๑ มนุสสภูมิ  ( โลกมนุษย์ )

                        ๑.๒ สวรรคภูมิ (ฉกามาพจรภูมิ)

                                    ๑.๒.๑ จาตุมหาราชิกา

                                    ๑.๒.๒ ดาวดึงส์

                                    ๑.๒.๓ ยามา

                                    ๑.๒.๔ ดุสิต

                                    ๑.๒.๕ นิมมานรดี

                                    ๑.๒.๖ ปรนิมมิตวสวัตดี

๒. อบายภูมิ  ได้แก่

                        ๒.๑ นรกภูมิ  ( มี ๘  ขุม )

                        ๒.๒ ดิรัจฉานภูมิ

                        ๒.๓ เปรตภูมิ

                        ๒.๔ อสูรกายภูมิ

รูปภูมิ

เป็นดินแดนของพรหมที่มีรูป  มี   ๑๖  ชั้น  (โสฬสพรหม ) 

 อรูปภูมิ

เป็นดินแดนของพรหมที่ไม่มีรูป  มีแต่จิตหรือวิญญาณ

ทวีปที่มนุษย์อาศัยอยู่มี    ทวีป  ได้แก่

๑. อุตรกุรุทวีป อยู่ทางทิศเหนือของเขาพระสุเมรุ มนุษย์ที่อาศัยอยู่ ในทวีปนี้ มีลักษณะใบหน้าเป็นรูป ๔ เหลี่ยม รักษาศีล ๕ เป็นนิจ   มีอายุ ประมาณ ๑,๐๐๐ ปี เป็นหนุ่มสาวอยู่เสมอ  อาศัยอยู่ตามโพรงไม้  ไม่ต้องทำงานใด ๆ แต่งตัวสวยงาม  มีกับข้าวและที่นอนเกิดขึ้นตามใจปรารถนา  
๒. บูรพวิเทหทวีป
อยู่ทางทิศตะวันออก ของภูเขาพระสุเมรุ มีใบหน้าตอนบนโค้งตัดลงมาเหมือนบาตร มีอายุ ประมาณ ๗๐๐ ปี
๓. อมรโคยานทวีป
อยู่ทางทิศตะวันตก ของภูเขาพระสุเมรุ มีใบหน้าวงกลม คล้ายวงพระจันทร์ มีอายุ ประมาณ ๕๐๐ ปี
๔. ชมพูทวีป
อยู่ทางทิศใต้ ของภูเขาพระสุเมรุ คือ มนุษย์โลกนี้เอง อายุขัยไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับการทำบุญหรือทำกรรม   แต่ทวีปนี้ก็พิเศษกว่า ๓ ทวีปคือ  เป็นที่เกิดของพระพุทธเจ้า  พระจักรพรรดิราช  และพระอรหันต์

 การเกิดเป็นพรหมชั้นต่าง ๆ
๑. ปฐมฌานภูมิ ๓

๑.๑ ผู้เจริญปฐมฌานได้เพียงขั้นเล็กน้อย (ปริตฺตํ) จะเกิดเป็น พรหม ปาริสัชชา พรหมบริวาร
๑.๒ ผู้เจริญปฐมฌานได้ปานกลาง (มชฺฌิมํ) จะเกิดเป็นพรหมชั้นปุโรหิต
๑.๓ ผู้เจริญปฐมฌานได้ขั้นประณีต (ปณีตํ) จะเกิดเป็นพรหมชั้น ท้าวมหาพรหม หรือ มหาพรหมา
๒. ทุติยฌานภูมิ ๓

๒.๑ ผู้เจริญทุติยฌานได้เล็กน้อย จะเกิดเป็นพรหมชั้นปริตตาภา แปลว่า ผู้มีรัศมีน้อย
๒.๒ ผู้เจริญทุติยฌานได้ปานกลาง จะเกิดเป็นพรหมชั้น อัปปมาณาภา แปลว่า ผู้มีรัศมีมีประมาณไม่ได้
๒.๓ ผู้เจริญทุติยฌานได้ขั้นประณีต จะเกิดเป็นพรหมชั้น อาภัสสรา แปลว่า ผู้มี รัศมีเปล่งซ่านไป
๓. ตติยฌานภูมิ

๓.๑ ผู้เจริญตติยฌานภูมิได้เล็กน้อย จะเกิดเป็นพรหมชั้น ปริตตสุภา แปลว่า ผู้มีรัศมีความงามน้อย
๓.๒ ผู้เจริญตติยฌานได้ปานกลาง จะเกิดเป็นพรหม ชั้น อัปปมาณสุภา แปลว่า ผู้มีรัศมีความงามหาประมาณมิได้
๓.๓ ผู้เจริญตติยฌานได้ขั้นประณีต จะเกิดเป็นพรหมชั้น สุภกิณหา แปลว่า ผู้มีรัศมีงามกระจ่าง
การแบ่งฌานเป็นขั้นเล็กน้อย ปานกลางและประณีตนั้น อาศัยขั้นตอนการบรรลุถ้าบรรลุด้วยอิทธิบาทน้อยก็เป็นฌานเล็กน้อย ใช้ความเพียรขั้นกลางก็เป็นมัชฌิมฌาน ใช้ความเพียรขั้นอุกฤษฏ์ก็เป็นปณีตฌาน
๔. จตุตถฌานภูมิ ๓ อย่างย่อ และ ๗ อย่างพิสดาร ดังนี้

๔.๑ เวหัปผลา ผู้มีผลอันไพบูลย์
๔.๒ อสัญญีสัตว์ ผู้ไม่มีสัญญา
๔.๓ สุทธาวาส ๕ ที่อยู่ของท่านผู้บริสุทธิ์ คือ พระอนาคามี
๑. อวิหา ผู้ไม่เสื่อมฐานะของตน โดยกาลเล็กน้อย อยู่นาน (เจริญสัทธินทรีย์)
๒. อตัปปา ผู้ไม่เดือดร้อน (เจริญวิริยินทรีย์)
๓. สุทัสสา ผู้งดงามน่าทัศนา (เจริญสตินทรีย์ )
๔. สุทัสสี ผู้น่าทัศนาเพราะบริสุทธิ์ (สมาธินทรีย์)
๕. อกนิฏฐา ผู้ไม่เล็กน้อยด้อยกว่าใคร (ปัญญินทรีย์)

*~ไตรภูมิพระร่วง ตอน มนุสสภูมิ~*

การเกิดมนุษย์

ปฏิสนธิ -> กัลละ (ขนาด เศษ 1 ส่วน256 ของเส้นผม)

7 วัน       -> อัมพุทะ (น้ำล้างเนื้อ)

14 วัน     -> เปสิ (ชิ้นเนื้อ)

21 วัน     -> ฆนะ (ก้อนเนื้อ, แท่งเนื้อ ขนาดเท่าไข่ไก่)

28 วัน     -> เบญจสาขาหูด (มีหัว แขน2 ขา2) ครบ 1 เดือน

35 วัน     -> มีฝ่ามือ นิ้วมือ ลายนิ้วมือ

42 วัน     -> มีขน เล็บมือ เล็บเท้า (เป็นมนุษย์ครบสมบูรณ์)

50 วัน     -> ท่อนล่างสมบูรณ์

84 วัน     -> ท่อนบนสมบูรณ์

184 วัน  -> เป็นเด็กสมบูรณ์ นั่งกลางท้องแม่ (6เดือน)

การคลอด

ท้อง 6 เดือนคลอด - >ไม่รอด (บ่ห่อนได้สักคาบ)

ท้อง 7 เดือนคลอด ->ไม่แข็งแรง (บ่มิได้กล้าแข็ง)

การเกิด

มาจากสวรรค์  -> ตัวเย็น ออกมาแล้วหัวเราะ

มาจากนรก -> ตัวร้อน ออกมาแล้วร้องไห้

กาลทั้ง 3 ได้แก่

กาล 1 -> แรกเกิดในท้องแม่

กาล 2 -> อยู่ในท้องแม่

กาล 3 -> ออกจากในท้องแม่

* คนธรรมดา -> ไม่รู้ตัว จำไม่ได้ทั้ง 3 กาล

* พระปัจเจกโพธิเจ้า/ พระอรหันตาขีณาสพเจ้า / พระอัครสาวกเจ้า -> 2 กาลแรกรู้ตัว จำได้ แต่ลืมกาลที่ 3

ขอบคุณข้อมูลจาก http://thai135.multiply.com/journal/item/3   และ  piromwasee.exteen.com/20080325/entry-1

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 3183 วันที่ 3 พ.ย. 2552


แนะนำวรรณคดีที่ควรรู้....ไตรภูมิพระร่วง แนะนำวรรณคดีที่ควรรู้....ไตรภูมิพระร่วง

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

ทาน...ความเห็นแก่ตัว

ทาน...ความเห็นแก่ตัว


เปิดอ่าน 6,386 ครั้ง
สู่ความเป็นครู

สู่ความเป็นครู


เปิดอ่าน 6,385 ครั้ง
ต้องอ่านนะ..เพราะห่วง

ต้องอ่านนะ..เพราะห่วง


เปิดอ่าน 6,389 ครั้ง
ข้อคิดดี ๆ

ข้อคิดดี ๆ


เปิดอ่าน 6,385 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

สืบเนื่อง...จากบวชเณร

สืบเนื่อง...จากบวชเณร

เปิดอ่าน 6,388 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
:  รายงานผลการพัฒนาชุดการสอน  เรื่อง  ความมหัศจรรย์ของพระพุทธศาสนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศา
: รายงานผลการพัฒนาชุดการสอน เรื่อง ความมหัศจรรย์ของพระพุทธศาสนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศา
เปิดอ่าน 6,387 ☕ คลิกอ่านเลย

ก็ยังดี...ที่อุตส่าห์รู้กับเขาบ้าง..!!!
ก็ยังดี...ที่อุตส่าห์รู้กับเขาบ้าง..!!!
เปิดอ่าน 6,395 ☕ คลิกอ่านเลย

"yu"สวยๆทุกคนเล้ย......งามแต้งามว่า...(อยากรู้คลิ๊กดูเอาเอง...)..
"yu"สวยๆทุกคนเล้ย......งามแต้งามว่า...(อยากรู้คลิ๊กดูเอาเอง...)..
เปิดอ่าน 6,382 ☕ คลิกอ่านเลย

สุดอลังการ! มหัศจรรย์ 7 พันธุ์กล้วยไม้พระราชทานนาม
สุดอลังการ! มหัศจรรย์ 7 พันธุ์กล้วยไม้พระราชทานนาม
เปิดอ่าน 6,386 ☕ คลิกอ่านเลย

สุดยอดแห่งการเดินเข้าพิธีแต่งงาน...ขอยกนิ้วให้ (เต้นเข้าพิธีที่เป็นข่าว)มาขำๆกันครับ..แหมทำไปได้!!!!
สุดยอดแห่งการเดินเข้าพิธีแต่งงาน...ขอยกนิ้วให้ (เต้นเข้าพิธีที่เป็นข่าว)มาขำๆกันครับ..แหมทำไปได้!!!!
เปิดอ่าน 6,384 ☕ คลิกอ่านเลย

บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องทวีปยุโรป กรอบที่ 2
บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องทวีปยุโรป กรอบที่ 2
เปิดอ่าน 6,392 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

แนวการสอนซ่อมเสริมการอ่านและการเขียน ประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1-7
แนวการสอนซ่อมเสริมการอ่านและการเขียน ประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1-7
เปิดอ่าน 7,380 ครั้ง

ภัยร้ายจากควันบุหรี่
ภัยร้ายจากควันบุหรี่
เปิดอ่าน 12,583 ครั้ง

ปลูก กล้วยน้ำว้านวลจันทร์ สายพันธุ์ดี สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ
ปลูก กล้วยน้ำว้านวลจันทร์ สายพันธุ์ดี สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ
เปิดอ่าน 3,867 ครั้ง

"ไผ่ร้อยกอ" เป็นไผ่แบบไหน มีลักษณะอย่างไร
"ไผ่ร้อยกอ" เป็นไผ่แบบไหน มีลักษณะอย่างไร
เปิดอ่าน 17,771 ครั้ง

ทั้งซาบซึ้ง-สะเทือนใจ หนูน้อย 7 ขวบสละชีวิต บริจาค"ไต"เพื่อช่วยชีวิตแม่
ทั้งซาบซึ้ง-สะเทือนใจ หนูน้อย 7 ขวบสละชีวิต บริจาค"ไต"เพื่อช่วยชีวิตแม่
เปิดอ่าน 13,384 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ