ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

แนะเทคนิคการวิจัย ICTในชั้นเรียนแก้ปัญหาส่งผลครู-นักเรียน เก่ง ดี มีสุข


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,383 ครั้ง
แนะเทคนิคการวิจัย ICTในชั้นเรียนแก้ปัญหาส่งผลครู-นักเรียน เก่ง ดี มีสุข

Advertisement

แนะเทคนิคการวิจัย ICTในชั้นเรียนแก้ปัญหาส่งผลครู-นักเรียน เก่ง ดี มีสุข
 
 
 
 

การวิจัย ICT ในชั้นเรียน เป็นกระบวนการที่ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ศึกษาเรียนรู้ของครูผู้สอน เป็นกระบวนการวิจัยที่ไม่เน้นการอ้างอิงมากนัก ก่อให้ได้ความรู้ใหม่ๆ ที่ยอมรับ ตรวจสอบได้ มีคุณภาพ ส่งผลให้ทั้งครูและนักเรียน เก่ง ดี และมีสุข

การวิจัยในชั้นเรียนเป็นกระบวนการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนที่ครูรับผิดชอบอย่างเป็นระบบ เพื่อสืบค้นให้ได้สาเหตุของปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การสังเกต จดบันทึก วิเคราะห์หรือสังเคราะห์ เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาหรือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู และพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ

จากการประชุมวิชาการไอซีทีเพื่อการศึกษาไทย ซึ่งสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมจัดกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในหัวข้อ เก่ง ดี มีสุข ด้วยการวิจัยในชั้นเรียน ICT เปิดเวทีเสวนาโดย   น.ส.นารี วงศ์สิโรจน์กุล รอง ผอ.สสวท. นายนิพนธ์ ศุภศรี ผู้ชำนาญสาขาคอมพิวเตอร์ สสวท. และนางกมลทิน พรมประไพ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จ.อุตรดิตถ์

น.ส.นารี กล่าวว่า การส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนด้าน ICT ของ สสวท. ในฐานะผู้ส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ การให้ทุนวิจัย พัฒนาสื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน ส่งเสริมครูในการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมนักเรียนให้ได้รับประสบการณ์เชิงการวิจัยในรูปแบบการสอนวิชาโครงงาน จัดสภาพแวดล้อมให้เกิดบรรยายกาศในการวิจัย เช่น จัดประกวดโครงงาน ประกวดผลงาน เป็นต้น

ด้าน นายนิพนธ์ ให้รายละเอียดว่า การวิจัยในชั้นเรียนเป็นการพัฒนาหลักสูตรและการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน รูปแบบการวิจัยในชั้นเรียน ประกอบด้วย การวิจัยเชิงสำรวจ เป็นการศึกษาค้นคว้า เช่น ศึกษารวบรวมข้อมูลซึ่งอาจมีลักษณะเป็นความสัมพันธ์ในปัจจุบัน เป็นสิ่งที่ปฏิบัติอยู่เป็นประจำ ความเชื่อ แนวคิด หรือทัศนคติ กระบวนการที่กำลังดำเนินอยู่ เป็นการทำนายลักษณะของผลที่จะเกิดขึ้น แนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่กำลังพัฒนาอยู่ การวิจัยเชิงทดลอง เป็นการศึกษาโดยจงใจเปลี่ยนแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งของสถานการณ์ที่ทำอยู่ สร้างสถานการณ์ขึ้นเอง เพื่อศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลง เช่น เพื่อแก้ไขปัญหาการเรียนการสอน

ขั้นตอนการพัฒนาตามวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (P-D-C-A) ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน (Plan) การปฏิบัติการ (Do) การตรวจสอบ (Check) และการแก้ไขปรับปรุง (Action) ส่วนการวิจัยในชั้นเรียนประกอบด้วยขั้นตอนการทำงานที่สำคัญ คือศึกษาปัญหาในชั้นเรียน จากนั้นเลือกปัญหาที่มีความจำเป็นเร่งด่วนซึ่งมีความสำคัญในลำดับต้นๆ มาแก้ปัญหา เริ่มจากหาสาเหตุที่แท้จริง แล้วศึกษาหาวิธีการแก้ปัญหาที่คาดว่าสามารถนำมาใช้ได้ผล ซึ่งอาจเป็นสื่อ เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรม ฯลฯ แล้วเลือกพัฒนานวัตกรรมหรือวิธีการที่เหมาะสม ตรวจสอบและปรับปรุง แล้วนำมาทดลองใช้ รวบรวมข้อมูลจากการทดลอง ตรวจสอบ วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปผลการทดลองให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม ในกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างรีบด่วน จะแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการวิจัยก็ไม่ทันการณ์ ครูก็สามารถศึกษาและนำผลงานวิจัยของครูคนอื่นที่ใช้แก้ปัญหาเดียวกันมาใช้แก้ปัญหาในชั้นเรียนของตนได้

ทั้งนี้ สสวท.กำลังจัดทำวีดิทัศน์ชุดการเรียนรู้ เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนเหมาะสำหรับ คุณครูผู้สอนสาระเทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณครูทั่วไปทุกระดับชั้น

จากโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คุณครูกมลทินมีประสบการณ์มาเล่า ว่าด้วยการทำวิจัยในชั้นเรียนที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ โดยได้ใช้การวิจัยอย่างง่ายแก้ปัญหาการเรียนการสอนในชั้นเรียนรายบุคคลและรายกลุ่ม เช่น พบปัญหาว่านักเรียนยังใช้คอมพิวเตอร์ได้ไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจากบางโปรแกรมเป็นเมนูภาษาอังกฤษ และนักเรียนอ่านภาษาอังกฤษไม่ได้ จึงได้ทำวิจัยเพื่อแก้ปัญหานี้ หัวข้อเรื่อง การใช้แบบฝึกเรียกชื่อสัญลักษณ์ต่างๆ ในแถบเครื่องมือโปรแกรม Authoware 7.0 ผลปรากฏว่านักเรียนสามารถจดจำสัญลักษณ์คำสั่งต่างๆ ได้ นำไปสู่การใช้คำสั่งโปรแกรมต่างๆ ในวินโดว์ได้ดีขึ้น

การวิจัยด้าน ICT ในชั้นรียนไม่ได้ยุ่งยาก ซับซ้อน วุ่นวายอย่างที่คิด ขอเพียงมีใจที่จะเริ่มต้นทำ เริ่มจากมองเห็นปัญหาในการเรียนการสอน แล้วคิดหาทางแก้ปัญหา โดยนำเอาระเบียบวิธีการวิจัยเข้ามาใช้ อาจเริ่มจากการทำวิจัยในชั้นเรียนแบบหน้าเดียวก่อน ครูผู้สอนไม่ต้องกังวล เรื่องจำนวนหน้าหรือรูปแบบการเขียนรายงาน สามารถเขียนรายงานการวิจัยแบบสั้นๆ หน้าเดียวได้ เพียงให้อ่านแล้วรู้เรื่อง เข้าใจว่าครูกำลังทำอะไร ซึ่งจะช่วยให้สามารถทำการวิจัยปีหนึ่งได้หลายเรื่อง ผลประโยชน์จะเกิดขึ้นกับนักเรียนและตัวครู เมื่อทำการวิจัยหลายเรื่องจนเกิดความชำนาญแล้วก็สามารถทำเป็นแบบสมบูรณ์ที่มีหลายบทได้

ผลสัมฤทธิ์รออยู่ข้างหน้าแล้ว คือทั้งคุณครูและนักเรียน เก่ง ดี มีสุข

ขอบคุณที่มาข้อมูล  ข่าวสด

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 1712 วันที่ 24 พ.ค. 2552


แนะเทคนิคการวิจัย ICTในชั้นเรียนแก้ปัญหาส่งผลครู-นักเรียน เก่ง ดี มีสุขแนะเทคนิคการวิจัยICTในชั้นเรียนแก้ปัญหาส่งผลครู-นักเรียนเก่งดีมีสุข

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

บูชาพระ......เสริมชะตาชีวิต

บูชาพระ......เสริมชะตาชีวิต


เปิดอ่าน 6,380 ครั้ง
Romance

Romance


เปิดอ่าน 6,382 ครั้ง
วิธีแก้.....รองเท้ากัด

วิธีแก้.....รองเท้ากัด


เปิดอ่าน 6,384 ครั้ง
ขืนทำ...จะช้ำใจ

ขืนทำ...จะช้ำใจ


เปิดอ่าน 6,382 ครั้ง
ผักและผลไม้

ผักและผลไม้


เปิดอ่าน 6,381 ครั้ง
คลายเครียด....ครบรอบ 40 ปี

คลายเครียด....ครบรอบ 40 ปี


เปิดอ่าน 6,386 ครั้ง
เกร็ดน่ารู้.....นิทานเวตาล

เกร็ดน่ารู้.....นิทานเวตาล


เปิดอ่าน 6,388 ครั้ง
การใช้  ร  หัน (รร)

การใช้ ร หัน (รร)


เปิดอ่าน 6,543 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

~~==น้ำแข็งก้อนใหญ่ กับนาฬิกาทรายเรือนยักษ์==~~

~~==น้ำแข็งก้อนใหญ่ กับนาฬิกาทรายเรือนยักษ์==~~

เปิดอ่าน 6,654 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
ดื่มน้ำเย็นๆ...... หลังอาหาร ไม่ดีแน่
ดื่มน้ำเย็นๆ...... หลังอาหาร ไม่ดีแน่
เปิดอ่าน 6,375 ☕ คลิกอ่านเลย

เห็นดอกจำปาขาว....คิดถึงสมัยเมื่อยังเด็ก
เห็นดอกจำปาขาว....คิดถึงสมัยเมื่อยังเด็ก
เปิดอ่าน 6,382 ☕ คลิกอ่านเลย

เอามาให้ดู...
เอามาให้ดู...
เปิดอ่าน 6,379 ☕ คลิกอ่านเลย

ความรักประจักษ์จิต  ช่วยชีวิตให้มีชีวา
ความรักประจักษ์จิต ช่วยชีวิตให้มีชีวา
เปิดอ่าน 6,383 ☕ คลิกอ่านเลย

นักเรียนอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษไม่ถูกต้อง จะแก้ปัญหาอย่างไร (ขั้นตอนที่ 21)
นักเรียนอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษไม่ถูกต้อง จะแก้ปัญหาอย่างไร (ขั้นตอนที่ 21)
เปิดอ่าน 6,379 ☕ คลิกอ่านเลย

แบบทดสอบเป็นโสดดีกว่ามั้ย?
แบบทดสอบเป็นโสดดีกว่ามั้ย?
เปิดอ่าน 6,393 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

ขั้นตอนปลูกผักบุ้งง่ายๆ ในตะกร้า แบบไฮโดรฯไม่ต้องใช้ดิน
ขั้นตอนปลูกผักบุ้งง่ายๆ ในตะกร้า แบบไฮโดรฯไม่ต้องใช้ดิน
เปิดอ่าน 147,406 ครั้ง

ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการเก็บข้อมูลของการวิจัย
ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการเก็บข้อมูลของการวิจัย
เปิดอ่าน 27,096 ครั้ง

สามเณรน้อย ท่องบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรคล่องมาก ทึ่งสวดมนต์ตั้งแต่ยังอ่านไม่ออก
สามเณรน้อย ท่องบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรคล่องมาก ทึ่งสวดมนต์ตั้งแต่ยังอ่านไม่ออก
เปิดอ่าน 9,709 ครั้ง

กินผักผลไม้เหลืองๆ ป้องกันโรคมะเร็งได้
กินผักผลไม้เหลืองๆ ป้องกันโรคมะเร็งได้
เปิดอ่าน 15,436 ครั้ง

ดังพริบตา ช่างภาพชาวอินโดฯหน้าเหมือนโอบามา
ดังพริบตา ช่างภาพชาวอินโดฯหน้าเหมือนโอบามา
เปิดอ่าน 12,623 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ