ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

ตัวอย่าง การวางแผนการสอนแบบบูรณาการ (Teaching Plan)


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,349 ครั้ง
ตัวอย่าง การวางแผนการสอนแบบบูรณาการ (Teaching Plan)

Advertisement

สอนภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว (การสอนแบบบูรณาการ)
เขียนโดย Administrator   
Wednesday, 14 May 2008
  สอนภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว
(การสอนแบบบูรณาการ)
 
 
โดย ดร.สกุลรัตน์ กมุทมาศ
          ผู้เขียนได้กล่าวถึงการสอนโดยเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์แล้ว ในฉบับก่อน อยากจะขอทบทวนอีกสักเล็กน้อยว่าเพราะเด็กไทยของเราคิดไม่เป็นนี่เอง ที่ทำให้รัฐบาลต้องปฏิรูปการศึกษากันยกใหญ่ กระบวนการคิดคือนักเรียนต้องรู้จักแยกแยะ สังเคราะห์ คือสร้างสรรค์ และนำสิ่งที่เรียนไปใช้ และหลังการปฏิรูปการศึกษาเป็นเวลา 7-8 ปี เด็กไทยคิดอย่างมีเหตุผลขึ้นไหม เด็กไทยรู้อะไรควรไม่ควรขึ้นไหม รวมทั้งผู้ใหญ่เป็นตัวอย่างของความมีเหตุผล พอเหมาะพอดี และประเทศไทยเรากลายเป็นสังคมอุดมปัญญาขึ้นไหม หรือมัวแต่ทะเลาะกันโดยใช้อารมณ์ หรือยึดตนเองเป็นที่ตั้งอยู่เช่นนี้ แล้วเราจะปฏิรูปการศึกษากันไปทำไม เพื่อที่จะให้เด็กคิดเป็น คิดเก่ง และมีปัญญาในการแก้ปัญหาในชีวิต การสอนทุกวิชา ทุกบริบทต้องบูรณาการเข้าด้วยกัน โดยครูประจำสาขาต่าง ๆ ต้องทำงานเป็นทีม วางแผนร่วมกันว่า วิชาอะไรบ้างที่มีเนื้อหาตรงกัน และสามารถสอนร่วมกันในเวลาเดียวกันได้ โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ แทนที่โรงเรียนแต่ละแห่งจะมุ่งเน้นสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้เนื้อหาที่ไกลตัวเด็กไทย ซึ่งอยู่ในหนังสือซึ่งนำมาจากต่างประเทศ ทำให้ใช้เวลานานในการสอน เด็กเข้าใจยาก และเสียงบประมาณในการสอน ควรบูรณาการการสอนวิชาภาษาอังกฤษเข้ากับวิชาอื่นที่เรียนไปแล้ว
คำว่าบูรณาการ ภาษาอังกฤษใช้ว่า Integration หมายถึง การนำหลายวิชาที่เป็นเรื่องเดียวกันมาสอนพร้อมกัน เช่น การสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง อวัยวะภายในในการย่อยอาหาร ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ก็ควรจะสอนศัพท์ และคำบรรยายเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารเป็นภาษาอังกฤษด้วย 
        การสอนแบบบูรณาการมีประโยชน์มากมาย คือ 1) ทำให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาวิชาลึกซึ้งขึ้น 2) ทำให้เนื้อหาที่จะสอนสั้นเข้า เพราะครูสอนเรื่องที่เหมือนกัน พร้อมกัน เวลาที่เหลือจะได้ทำกิจกรรมมากขึ้น
        ฉะนั้น การสอนแบบบูรณาการจึงใช้ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เพราะเป็นการฝึกเยาวชนให้เป็นคนมีความรู้รอบด้าน และใช้ความรู้แก้ปัญหาอย่างผุ้มีไหวพริบ สติ ปัญญา  จะเห็นว่านักเรียนได้รับการฝึกฝนในโรงเรียนเป็นเชิงบูรณาการ เมื่อเขาสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนไปแล้ว เขาก็จะสามารถผสมผสานวิชาที่เรียน ผนึกสิ่งที่เหมือนกันไปแก้ปัญหาในชีวิต  เช่น การเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องการทำงานของเครื่องจักรกลภายในรถยนต์ รู้ชื่อ รู้หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของรถยนต์แล้ว เขาก็จะถูกฝึกให้ขับรถยนต์ในวิชาการงานอาชีพ และในวิชาสังคม เรื่อง กฎจราจร เขาก็จะต้องเรียนพร้อม ๆ กันไปกับวิชาวิทยาศาสตร์และการงานอาชีพ ทำให้เขามีความรู้เรื่องการขับรถยนต์ และกฎจราจร พร้อมที่จะออกไปเป็นพลเมืองดีของสังคม คือเป็นผลผลิตที่สมบูรณ์แบบของประเทศ
 

ตัวอย่าง การวางแผนการสอนแบบบูรณาการ (Teaching Plan)
วิชา (Content) วิชาหลักวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบย่อยอาหาร / วิชารองภาษาอังกฤษ เรื่อง Digestive System
ช่วงชั้นที่ (Level) ช่วงชั้นที่ 3
ชั้น (Grade) มัธยมศึกษาปีที่ 1   โรงเรียน (School) ระบุ


 
1. สาระการเรียนรู้ที่ (Theme) ศึกษาการขับถ่าย การย่อยอาหาร การรักษาสุขภาพ เรื่อง (Title) ระบบย่อยอาหาร (Digestive System)
(รายละเอียดในภาคผนวก หน้า ระบุหน้าในหนังสือแบบเรียนวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร (Standard Expectation) มาตรฐาน ว. ที่ ........+ มาตรฐาน ต. ที่.............)
 
2. จุดมุ่งหมาย (Purposes to meet expectations)
1. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจระบบต่าง ๆ ภายในร่างกายเป็นภาษาไทยตามหลักวิทยาศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้อย่างเข้าใจ
3. เพื่อให้นักเรียนได้ประโยชน์จากการเรียนรู้ร่วมวิชาและนำวิชาไปใช้
 
3. การประเมินเบื้องต้นก่อนสอน (Pre – Test) การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอวัยวะภายในว่านักเรียนรู้ศัพท์ และเข้าใจหน้าที่หรือไม่ เช่น Stomach / Small intestine / Large intestine / etc.  
4. วางแผนการสอน – กิจกรรม นวัตกรรม (Innovation) กิจกรรมที่สร้างสรรค์ สื่อ อุปกรณ์ หนังสืออื่น ๆ
- อุปกรณ์การสอน – แผ่นภาพขนาดใหญ่เกี่ยวกับร่างกายภายใน (Internal Organism) ของมนุษย์ เน้นระบบย่อยอาหาร
4.1 (Warm – Up) ออกกำลังกาย และบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ เช่น move your stomach (3 นาที)
4.2 (Activities) นักเรียนบรรยายระบบย่อยอาหารเป็นภาษาไทยตามหลักวิทยาศาสตร์
4.3 (Activities) นักเรียนบรรยายเป็นภาษาอังกฤษตามแผ่นภาพเกี่ยวกับ Digestive System
4.4 (Activities) ครูตั้งคำถามให้นักเรียนตอบเป็นภาษาอังกฤษ
4.5 (Applications) ให้โครงงานหรือจัดนิทรรศการเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารและวิธีออกกำลังกาย
 
5. การประเมินหลังการสอน (Post – Test) ทดสอบหลังเสร็จสิ้นการสอน เปรียบเทียบกับคะแนน Pre – Test
1. Measurement (ประเมินผล = คะแนน) หมายถึงการวัดคะแนนดิบ
2. Evaluation (วัดผล = คุณภาพ) หมายถึง การเอาคะแนนดิบมาแบ่งกลุ่มเป็นคุณภาพของนักเรียน เช่น เกรด A / B / C / D
 
6. สรุป วิเคราะห์ สะท้อนผล (Analyzing Outcome) .....
1. Discipline (วินัย = ดี) นักเรียน กระตือรือร้น มีวินัย ร่วมมือหรือตั้งใจเรียน (15 % )
2. Perception (เรียนรู้ลึกซึ้ง = เก่ง) นักเรียนคิดวิเคราะห์ - แยกแยะ / สร้างสรรค์ / นำสิ่งที่เรียนไปใช้ 75 %
3. Attitude (ความลึกซึ้งชอบ เจตคตินำไปใช้ = มีความสุข) – นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาที่เรียน
- รักวิชา / รักครู / รักเพื่อน / รักโรงเรียน 10 %
 
     
  * บูรณาการ (Integration) = การสอนหลายวิชาแต่เรื่องเดียวกัน  
     
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 15 May 2008

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 1756 วันที่ 29 พ.ค. 2552


ตัวอย่าง การวางแผนการสอนแบบบูรณาการ (Teaching Plan)ตัวอย่างการวางแผนการสอนแบบบูรณาการ(TeachingPlan)

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

วิธีแก้เผ็ด (พริก)

วิธีแก้เผ็ด (พริก)


เปิดอ่าน 6,342 ครั้ง
ต้อง"ผอม"เท่าไรจึงจะสวย

ต้อง"ผอม"เท่าไรจึงจะสวย


เปิดอ่าน 6,345 ครั้ง
  ..... ที่สุดในโลก

..... ที่สุดในโลก


เปิดอ่าน 6,341 ครั้ง
รู้ไว้...ใช่ว่า

รู้ไว้...ใช่ว่า


เปิดอ่าน 6,343 ครั้ง
ไม่จ่าย...เดี๋ยวตบ

ไม่จ่าย...เดี๋ยวตบ


เปิดอ่าน 6,342 ครั้ง
ข้อคิด..พินิจธรรม

ข้อคิด..พินิจธรรม


เปิดอ่าน 6,344 ครั้ง
แนะวิธี....ล้างพิษ....ให้สมอง

แนะวิธี....ล้างพิษ....ให้สมอง


เปิดอ่าน 6,342 ครั้ง
จาก ไคติน สู่ ไคโตซาน

จาก ไคติน สู่ ไคโตซาน


เปิดอ่าน 6,353 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

๙๐ปี ... ยังไหว !!!

๙๐ปี ... ยังไหว !!!

เปิดอ่าน 6,341 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
11 ข้อคิดธรรมะดีๆ จากระดับพระเกจิอาจารย์ดังครับ
11 ข้อคิดธรรมะดีๆ จากระดับพระเกจิอาจารย์ดังครับ
เปิดอ่าน 6,356 ☕ คลิกอ่านเลย

บทคัดย่องานวิจัย
บทคัดย่องานวิจัย
เปิดอ่าน 6,345 ☕ คลิกอ่านเลย

5 ข้อน่ารู้เกี่ยวกับพริกป่น
5 ข้อน่ารู้เกี่ยวกับพริกป่น
เปิดอ่าน 6,348 ☕ คลิกอ่านเลย

ไอเดียดี
ไอเดียดี
เปิดอ่าน 6,345 ☕ คลิกอ่านเลย

อย่าปล่อยตัวเอง..พุงโต..อัมพาตจะมาเยี่ยมได้นะ..
อย่าปล่อยตัวเอง..พุงโต..อัมพาตจะมาเยี่ยมได้นะ..
เปิดอ่าน 6,345 ☕ คลิกอ่านเลย

เชือดครู-บุคลากรศึกษาพ้นตำแหน่ง15ราย ฟันผิดวินัยร้ายแรง10คน ทุจริตแก้คำตอบ-เรียกเงินคนเข้าสอบ
เชือดครู-บุคลากรศึกษาพ้นตำแหน่ง15ราย ฟันผิดวินัยร้ายแรง10คน ทุจริตแก้คำตอบ-เรียกเงินคนเข้าสอบ
เปิดอ่าน 6,344 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

จีนเตือนคลื่นความร้อนแผ่ปกคลุม
จีนเตือนคลื่นความร้อนแผ่ปกคลุม
เปิดอ่าน 8,474 ครั้ง

มาฝึกออกเสียง 40 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานกันเถอะ
มาฝึกออกเสียง 40 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานกันเถอะ
เปิดอ่าน 36,130 ครั้ง

วิธีการชมฝนดาวตกเจมินิดส์
วิธีการชมฝนดาวตกเจมินิดส์
เปิดอ่าน 14,438 ครั้ง

"ฮาร์เล็ม เชค (Harlem Shake)" ขึ้นอันดับ 1 บิลบอร์ดแล้ว มาชมคลิปกันครับ
"ฮาร์เล็ม เชค (Harlem Shake)" ขึ้นอันดับ 1 บิลบอร์ดแล้ว มาชมคลิปกันครับ
เปิดอ่าน 31,882 ครั้ง

ปฏิรูปการศึกษาไทย เป็นเรื่องที่เหลวไหลและเลื่อนลอย
ปฏิรูปการศึกษาไทย เป็นเรื่องที่เหลวไหลและเลื่อนลอย
เปิดอ่าน 15,560 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ