ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

กฎหมายใหม่ที่ควรรู้"คดีมโนสาเร่ "


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,372 ครั้ง
กฎหมายใหม่ที่ควรรู้"คดีมโนสาเร่ "

Advertisement

พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินในคดีมโนสาเร่ พ..2546

 

                        สืบเนื่องจากมีทนายความหลายท่านได้ขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับจำนวนทุนทรัพย์ในคดีมโนสาเร่ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ และเพิ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 29 ธันวาคม 2546 เป็นต้นไป ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแตกต่างจากเดิมมาก จึงต้องการทราบถึงอัตราค่าขึ้นศาลว่า จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ เพราะขณะที่พระราชกฤษฎีกาประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมอีกจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขเลย จึงขอนำเรื่องคดีมโนสาเร่นี้มาชี้แจงให้ทราบเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยทั่วไป จะได้รับรู้กฎหมายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วเกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยตรง

                        คำว่า มโนสาเร่ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ..2525 หมายถึง เรื่องเบ็ดเตล็ดหยุมหยิม หรือใช้เรียกคดีเล็กน้อยว่า คดีมโนสาเร่ แต่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 189 เดิม ก่อนมีการแก้ไขคดีมาโนสาเร่ คือ

                   (1)คดีที่มีคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือไม่เกินจำนวนที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา

                   (2)คดีฟ้องขับไล่บุคคลใด ๆ ออกจากอสังหาริมทรัพย์อันมีค่าเช่าหรืออาจให้เช่าได้ ในขณะยื่นคำฟ้องไม่เกินเดือนละสี่พันบาท หรือไม่เกินจำนวนที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา

 

                        ซึ่งในคดีมโนสาเร่ การดำเนินกระบวนพิจารณาคดีจะแตกต่างจากคดีแพ่งสามัญ เพราะถือว่าคดีมโนสาเร่เป็นคดีเล็กน้อย ดังนั้น ในการฟ้องคดีมโนสาเร่ โจทก์อาจยื่นคำฟ้องเป็นหนังสือหรือมาแถลงด้วยวาจาต่อศาลก็ได้ โดยหากโจทก์แถลงข้อหาด้วยวาจาต่อศาล ศาลจะบันทึกรายการแห่งข้อหาไว้ อ่านให้โจทก์ฟังแล้วให้โจทก์ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญก็เป็นคำฟ้องแล้ว

                        นอกจากนั้น คดีมโนสาเร่ กฎหมายบัญญัติให้ศาลกำหนดวันนัดพิจารณาโดยเร็วและออกหมายเรียกไปยังจำเลย และยังกำหนดให้ในหมายนั้นให้จดแจ้งประเด็นแห่งคดี และจำนวนทุนทรัพย์หรือราคาที่เรียกร้องและข้อความว่า ให้จำเลยมาศาลเพื่อการไกล่เกลี่ย ให้การ และสืบพยานในวันเดียวกัน และให้ศาลสั่งให้โจทก์มาศาลในวันนัดพิจารณาด้วย และในวันนัดพิจารณาเมื่อโจทก์และจำเลยมาพร้อมกันแล้ว ให้ศาลไกล่เกลี่ยให้คู่ความได้ตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกันในข้อพิพาทนั้นก่อน หากตกลงกันไม่ได้และจำเลยยังไม่ได้ยื่นคำให้การ ให้ศาลสอบถามคำให้การของจำเลย โดยจำเลยจะยื่นคำให้การเป็นหนังสือ  หรือจะให้การด้วยวาจาก็ได้ หากจำเลยจะให้การด้วยวาจาให้ศาลบันทึกคำให้การรวมทั้งเหตุแห่งการนั้นไว้ อ่านให้จำเลยฟัง แล้วให้จำเลยลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

                        แต่หากจำเลยไม่ให้การ ศาลมีอำนาจใช้ดุลพินิจมีคำสั่งไม่ยอมเลื่อนเวลาให้จำเลยยื่นคำให้การ และดำเนินการพิจารณาคดีต่อไป โดยถือว่าจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ

 

 

 

                        สำหรับฝ่ายโจทก์ เมื่อได้รับทราบคำสั่งให้มาศาลในวันกำหนดนัดพิจารณาแล้วไม่มาในวันนัดพิจารณาโดยไม่ได้ร้องขอเลื่อนคดี หรือแจ้งเหตุขัดข้องที่ไม่มาศาล ให้ถือว่าโจทก์ไม่ประสงค์จะดำเนินคดีต่อไป ให้ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีออกเสียจากสารบบความ เช่นเดียวกับจำเลยหากได้รับหมายเรียกให้มาศาลแล้วไม่มาในวันนัดพิจารณาโดยมิได้ร้องขอเลื่อนคดีหรือแจ้งเหตุขัดข้องที่ไม่มาศาล ให้ถือว่าจำเลยขาดนัดพิจารณาและดำเนินการชี้ขาดตัดสินคดีไปฝ่ายเดียว

                        เนื่องจากคดีมโนสาเร่ถือเป็นคดีเล็กน้อย ดังนั้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 190 จัตวา จึงบัญญัติค่าขึ้นศาลไว้ว่า ในคดีมโนสาเร่ ให้โจทก์เสียค่าขึ้นศาลในศาลชั้นต้นเท่ากับจำนวนค่าขึ้นศาลที่เรียกเก็บในคดีที่มีคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้

                        ซึ่งตามตารางค่าขึ้นศาลท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งได้กำหนดให้ คดีที่ขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ ถ้าเป็นคดีทั่วไปรวมทั้งคดีไม่มีข้อพิพาท ให้เรียกเรื่องละสองร้อยบาทดังนั้น คดีมโนสาเร่ จึงเสียค่าขึ้นศาลในศาลชั้นต้นเพียงเรื่องละสองร้อยบาทเท่านั้น ดังนั้น ในคดีมโนสาเร่ก่อนวันที่ 29 ธันวาคม 2546 ซึ่งเป็นคดีที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 40,000 บาท แทนที่จะเสียค่าขึ้นศาลในอัตราร้อยละ 2.5 ซึ่งจะต้องเสียถึง 1,000 บาท ก็จะเสียค่าขึ้นศาลเพียงเรื่องละ 200 บาทเท่านั้น

                        แต่ในปัจจุบันได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินในคดีมโนสาเร่ พ..2546 ออกมาใช้บังคับ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2546 เล่มที่ 120 ตอนที่ 107 . ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 60 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป นั่นคือ พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2546 เป็นต้นไป ซึ่งได้กำหนดจำนวนเงินในคดีมโนสาเร่ใหม่ ดังนี้

                        มาตรา 3 ให้กำหนดจำนวนเงินในคดีมโนสาเร่ตามมาตรา 189 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 12) ..2534 ดังนี้

                   (1)คดีที่มีคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ไม่เกินสามแสนบาท

                   (2)คดีฟ้องขับไล่บุคคลใด ๆ ออกจากอสังหาริมทรัพย์อันมีค่าเช่าหรืออาจให้เช่าได้ในขณะยื่นคำฟ้องไม่เกินเดือนละสามหมื่นบาท

                   มาตรา 4 พระราชกฤษฎีกานี้ไม่ให้ใช้บังคับแก่บรรดาคดีที่ได้ยื่นฟ้องไว้แล้วก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ

                        จากพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินในคดีมโนสาเร่ พ..2546 ดังกล่าว ทำให้คดีมโนสาเร่ซึ่งถือเป็นคดีเล็กน้อย มีจำนวนทุนทรัพย์ไม่เกิน 40,000 บาท และคดีฟ้องขับไล่ออกจากอสังหาริมทรัพย์อันมีค่าเช่าหรืออาจให้เช่าได้ในขณะยื่นฟ้องไม่เกินเดือนละ 4,000 บาท เป็นคดีที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 300,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนสูงสุดที่อยู่ในอำนาจของศาลแขวง และคดีฟ้องขับไล่เป็นอัตราค่าเช่าหรืออาจให้เช่าได้ไม่เกินเดือนละ 30,000 บาท เป็นการขยายจำนวนทุนทรัพย์ออกไปจากเดิมมาก แต่ในเรื่องค่าขึ้นศาลไม่ได้มีการแก้ไข ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2546 ซึ่งเป็นวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับเป็นต้นไป การฟ้องคดีที่มีคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ไม่เกิน 300,000 บาท หรือที่เราเรียกกันว่า คดีที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 300,000 บาท ซึ่งเป็นคดีมโนสาเร่ หากจะเสียค่าขึ้นศาลในศาลชั้นต้นก่อนวันที่ 29 ธันวาคม 2546 จะต้องเสียค่าขึ้นศาลถึง 7,500 บาท แต่นับจากวันที่ 29 ธันวาคม 2546 เป็นต้นไป จะเสียค่าขึ้นศาลในศาลชั้นต้นเพียงเรื่องละ 200 บาทเท่านั้น รวมทั้งคดีฟ้องขับไล่ก็เช่นกัน หากขณะฟ้องให้เช่าหรืออาจให้เช่าได้เดือนละไม่เกิน 30,000 บาท ก็เสียค่าขึ้นศาลเพียงเรื่องละ 200 บาท และการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีก็เป็นการพิจารณาคดีมโนสาเร่ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น.

 

กฎหมายใหม่ที่ควรรู้

.เสงี่ยม  บุญจันทร์

ฯน

 

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 3113 วันที่ 14 ก.ค. 2552


กฎหมายใหม่ที่ควรรู้"คดีมโนสาเร่ "กฎหมายใหม่ที่ควรรู้คดีมโนสาเร่

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

ต้นChristmasจากรอบโลก..สวยสุด

ต้นChristmasจากรอบโลก..สวยสุด


เปิดอ่าน 6,343 ครั้ง
โยคะ...ทำเองก็ได้ง่ายจัง

โยคะ...ทำเองก็ได้ง่ายจัง


เปิดอ่าน 6,350 ครั้ง
โครงการครูสอนดี  สอนเก่ง

โครงการครูสอนดี สอนเก่ง


เปิดอ่าน 6,350 ครั้ง
20 สุดยอด วิธีแก้ปัญหา

20 สุดยอด วิธีแก้ปัญหา


เปิดอ่าน 6,345 ครั้ง
 การ์ตูนไทย

การ์ตูนไทย


เปิดอ่าน 6,340 ครั้ง
คมในคำ..คำบางคำ..ในคำคม

คมในคำ..คำบางคำ..ในคำคม


เปิดอ่าน 6,350 ครั้ง
>>>โบราณ.... เชย....แต่ดี>>>

>>>โบราณ.... เชย....แต่ดี>>>


เปิดอ่าน 6,342 ครั้ง
เลือกลิปสติกให้ถูกปาก

เลือกลิปสติกให้ถูกปาก


เปิดอ่าน 6,339 ครั้ง
ทุกข์ซ้ำซาก

ทุกข์ซ้ำซาก


เปิดอ่าน 6,341 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

หลับคาเก้าอี้นวดไฟฟ้า ถึงพิการกระดูกเคลื่อน

หลับคาเก้าอี้นวดไฟฟ้า ถึงพิการกระดูกเคลื่อน

เปิดอ่าน 6,361 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
100รายชื่อหนังวิทยาศาสตร์
100รายชื่อหนังวิทยาศาสตร์
เปิดอ่าน 6,352 ☕ คลิกอ่านเลย

การปฏิรูปการศึกษาพัฒนาบุคลากรครู
การปฏิรูปการศึกษาพัฒนาบุคลากรครู
เปิดอ่าน 6,362 ☕ คลิกอ่านเลย

เทคนิคการสอนโดยการสาธิตและลงมือทำ ....
เทคนิคการสอนโดยการสาธิตและลงมือทำ ....
เปิดอ่าน 6,349 ☕ คลิกอ่านเลย

แสงแดดภัยร้าย..กับดวงตาของคุณ
แสงแดดภัยร้าย..กับดวงตาของคุณ
เปิดอ่าน 6,340 ☕ คลิกอ่านเลย

ไม่อยากอ้วน....นี่เลย...5 วิธีกำจัดความอยากกินอาหารเพื่อลดน้ำหนัก
ไม่อยากอ้วน....นี่เลย...5 วิธีกำจัดความอยากกินอาหารเพื่อลดน้ำหนัก
เปิดอ่าน 6,340 ☕ คลิกอ่านเลย

มาดู Inter net Cafe ของจีนกัน ( รับรองว่าไม่ธรรมดา)‏
มาดู Inter net Cafe ของจีนกัน ( รับรองว่าไม่ธรรมดา)‏
เปิดอ่าน 6,366 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

สุดยอด! หนังสั้น"เดือนเพ็ญ"ผลงานนักเรียนยอดวิวกว่า2แสนวิวแล้ว
สุดยอด! หนังสั้น"เดือนเพ็ญ"ผลงานนักเรียนยอดวิวกว่า2แสนวิวแล้ว
เปิดอ่าน 126,033 ครั้ง

การตากข้าว สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 3
การตากข้าว สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 3
เปิดอ่าน 16,211 ครั้ง

วิกฤติโลกร้อน มนุษย์ย้ายไปดาวอังคาร ปี ค.ศ.2020
วิกฤติโลกร้อน มนุษย์ย้ายไปดาวอังคาร ปี ค.ศ.2020
เปิดอ่าน 10,152 ครั้ง

ชมคลิป เลขาฯกพฐ.เผยผลคัดเลือก ผอ.และรอง ผอ.โรงเรียนและการสอบครูผู้ช่วยกรณีเศษ
ชมคลิป เลขาฯกพฐ.เผยผลคัดเลือก ผอ.และรอง ผอ.โรงเรียนและการสอบครูผู้ช่วยกรณีเศษ
เปิดอ่าน 11,366 ครั้ง

คลิปอุกกาบาตตกถล่มเมืองรัสเซีย บาดเจ็บกว่า 400 คน
คลิปอุกกาบาตตกถล่มเมืองรัสเซีย บาดเจ็บกว่า 400 คน
เปิดอ่าน 12,817 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ