ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

เอแบคโพลล์: วันภาษาไทยแห่งชาติ กับสิ่งที่คนไทยต้องการรักษาไว้ในสังคมไทย


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,376 ครั้ง
เอแบคโพลล์: วันภาษาไทยแห่งชาติ กับสิ่งที่คนไทยต้องการรักษาไว้ในสังคมไทย

Advertisement

ดูภาพขนาดใหญ่ดูภาพขนาดใหญ่เอแบคโพลล์: วันภาษาไทยแห่งชาติ กับสิ่งที่คนไทยต้องการรักษาไว้ในสังคมไทย

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
เอแบคโพลล์ -- ศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2009 09:52:16 น.

         ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจภาคสนาม เรื่อง วันภาษาไทย  แห่งชาติ กับสิ่งที่คนไทยต้องการรักษาไว้ในสังคมไทย: กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” จำนวนทั้ง
สิ้น 2,277 ตัวอย่าง ซึ่งดำเนินโครงการสำรวจในระหว่างวันที่ 17-20 กรกฎาคม 2552 พบประเด็นแรกที่น่าเป็นห่วงคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 85.3
ไม่ทราบว่า วันภาษาไทยแห่งชาติตรงกับวันใด มีเพียงร้อยละ 14.7 ที่ทราบและตอบถูกว่า วันภาษาไทยแห่งชาติตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี  
         เมื่อสอบถามความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบสำคัญของภาษาไทย พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 84.9 ไม่ทราบว่าภาษาไทยมีสระกี่รูป ร้อยละ
81.2 ไม่ทราบความหมายของร้อยกรอง ร้อยละ 75.0 ไม่ทราบความหมายของร้อยแก้ว ร้อยละ 64.2 ไม่ทราบวรรณยุกต์ในภาษาไทยว่ามีกี่รูป และ
ร้อยละ 11.7 ไม่ทราบว่าพยัญชนะไทยมีกี่ตัว
         เมื่อถามถึงพยัญชนะภาษาไทยที่สับสนในการใช้มากที่สุด พบว่า ร้อยละ 26.1 ระบุเป็นตัว “ฎ” รองลงมาคือ ร้อยละ 13.6 ระบุ
เป็น “ฏ” ร้อยละ 9.8 ระบุเป็น “ร” ร้อยละ 5.8 ระบุเป็น “ฑ” ร้อยละ 4.5 ระบุเป็น “ณ” และร้อยละ 4.5 เท่ากัน ระบุเป็น “ฐ” ตามลำดับ
         นอกจากนี้ ผลสำรวจพบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 65.9 มีปัญหาเรื่องเขียนภาษาไทยผิด ร้อยละ 31.9 จับใจความผิด ร้อยละ 29.6 พูด
ผิด ร้อยละ 27.5 อ่านผิด ร้อยละ 18.6 ฟังผิด เป็นต้น
         ส่วนกลุ่มบุคคลที่มีส่วนทำให้เกิดปัญหาในการใช้ภาษาไทย ผลสำรวจพบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 80.6 ระบุคือกลุ่มวัยรุ่น ร้อยละ 46.0
ระบุเป็นกลุ่มนักร้อง ร้อยละ 44.8 ระบุเป็นกลุ่มดารานักแสดง ร้อยละ 18.1 ระบุผู้ดำเนินรายการวิทยุ ร้อยละ 17.2 ระบุเป็นนักการเมือง ร้อยละ
17.2 ระบุเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์ ร้อยละ 15.8 ระบุเป็นผู้ประกาศข่าว และร้อยละ 8.9 ระบุเป็นครูอาจารย์ ตามลำดับ
         ประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 92.5 ระบุต้องเร่งแก้ไขอนุรักษ์ฟื้นฟูการใช้ภาษาไทยในช่วงเวลานี้ ในขณะที่เพียงร้อยละ 7.5 ระบุว่าไม่
ต้องเร่งแก้ไข
         เมื่อสอบถามถึงสิ่งที่ต้องรักษาไว้ในสังคมไทย ผลสำรวจพบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 72.2 ระบุเป็นศิลปวัฒนธรรม รองลงมาคือร้อยละ
68.5 ระบุภาษาไทย ร้อยละ 68.1 ระบุเป็นการช่วยเหลือ มีน้ำใจต่อกัน ร้อยละ 60.1 ระบุความกตัญญู รู้จักตอบแทนบุญคุณ ร้อยละ 59.5 ระบุการ
เคารพผู้อาวุโส ร้อยละ 59.0 ระบุความสามัคคี ร้อยละ 56.9 ระบุความรักชาติ ร้อยละ 54.1 ระบุการให้อภัย และร้อยละ 46.9 ระบุความเชื่อ
เรื่องบาปบุญคุณโทษและกฎแห่งกรรม ตามลำดับ
         ผ.อ.ศูนย์วิจัยความสุขชุมชน กล่าวว่า น่าเป็นห่วงว่าคนไทยยังมีความรู้ความเข้าใจในภาษาไทยไม่เพียงพอ  โดยไม่ทราบจำนวน
วรรณยุกต์ จำนวนสระว่ามีกี่รูป และไม่ทราบความหมายของร้อยแก้วร้อยกรองที่ถูกต้อง และที่น่าเป็นห่วงเช่นกัน คือ ประชาชนไม่ถึงครึ่งที่คิดว่าความ
เชื่อเรื่องบาปบุญและกฎแห่งกรรม เป็นเรื่องที่ต้องรักษาไว้ในสังคมไทย   จึงเสนอแนะให้ผู้ใหญ่ในสังคมเร่งทำอะไรบางอย่างที่จะช่วยเสริมสร้างความ
ตระหนักในกลุ่มประชาชนคนไทยในการรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นคนไทย มุ่งเน้น “มิติทางสังคม”ในท้องถิ่นที่แตกต่างกันไป ไม่มุ่งเน้นแต่เรื่องการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจและวัตถุนิยมเพียงอย่างเดียว เสนอให้มีการเปิด “คลีนิกภาษา” ทั้งระดับชาติและท้องถิ่นไว้บริการประชาชน และควรทำกิจกรรม
ด้านภาษาไทยอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีไม่รอการรณรงค์กันเฉพาะช่วงวันภาษาไทยแห่งชาติเท่านั้น
         จากการพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่างประชาชนทั่วไปพบว่า  
         ตัวอย่าง    ร้อยละ 54.2 ระบุเป็นหญิง
                   ในขณะที่ร้อยละ 45.8 ระบุเป็นชาย
         ตัวอย่าง    ร้อยละ  8.5 ระบุอายุต่ำกว่า 20 ปี
                   ร้อยละ 22.9 ระบุอายุระหว่าง 20—29 ปี
                   ร้อยละ 27.6 ระบุอายุระหว่าง 30—39 ปี
                   ร้อยละ 20.7 ระบุอายุระหว่าง 40—49 ปี
                   และร้อยละ 20.3 ระบุอายุ 50 ปีขึ้นไป
         ตัวอย่าง    ร้อยละ 73.3 สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรี  
                   ร้อยละ 24.0 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  
                   และร้อยละ 2.7 สำเร็จการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี            
         ตัวอย่าง    ร้อยละ 35.6 ระบุอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
                   ร้อยละ 17.9 ระบุเป็นพนักงานบริษัทเอกชน
                   ร้อยละ 6.5 เป็นนักเรียน/นักศึกษา
                   ร้อยละ 20.5 ระบุอาชีพรับจ้างใช้แรงงานทั่วไป
                   และร้อยละ 13.6 เป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
                   ขณะที่กลุ่มอื่นๆ ได้แก่ แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณอายุ เกษตรกร รวมถึงผู้ว่างงาน มีอยู่รวมกันร้อยละ 5.9  

                                       โปรดพิจารณาประเด็นสำคัญที่ค้นพบ

ตารางที่ 1 ค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุการรับทราบเกี่ยวกับวันภาษาไทย
ลำดับที่          การทราบเกี่ยวกับวันภาษาไทย              ค่าร้อยละ
1          รับทราบว่า คือ วันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี          14.7
2          ไม่ทราบ                                    85.3
         รวมทั้งสิ้น                                   100.0

ตารางที่ 2 ค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบสำคัญของภาษาไทย
ลำดับที่          องค์ประกอบสำคัญของภาษาไทย                ทราบค่าร้อยละ    ไม่ทราบค่าร้อยละ
1          จำนวนสระในภาษาไทย                              15.1          84.9
2          ความหมายของร้อยกรอง                             18.8          81.2
3          ความหมายของร้อยแก้ว                              25.0          75.0
4          จำนวนรูปวรรณยุกต์ในภาษาไทย                        35.8          64.2
5          จำนวนพยัญชนะไทย                                 88.3          11.7

ตารางที่ 3           ค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุพยัญชนะในภาษาไทยที่สับสนในการใช้มากที่สุด
ลำดับที่          พยัญชนะในภาษาไทยที่สับสนในการใช้มากที่สุด          ค่าร้อยละ
1          พยัญชนะ “ฎ”                                        26.1
2          พยัญชนะ “ฏ”                                        13.6
3          พยัญชนะ “ร”                                         9.3
4          พยัญชนะ “ฑ”                                         5.8          
5          พยัญชนะ “ณ”                                         4.5
6          พยัญชนะ “ฐ”                                         4.5
7          พยัญชนะ “ฬ”                                         4.0
8          พยัญชนะ “ฅ”                                         3.7
9          พยัญชนะ “ส”                                         2.2
10          พยัญชนะ “ซ”                                        2.1
11          พยัญชนะ “ฆ”                                        2.1
12          พยัญชนะ “ษ”                                        2.0
13          พยัญชนะ “ล”                                        1.9
14          พยัญชนะ “ศ”                                        1.8
15          พยัญชนะ “ค”                                        1.8
16          พยัญชนะตัวอื่นๆ                                      14.6
         รวมทั้งสิ้น                                           100.0

ตารางที่ 4 ค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุปัญหาการใช้ภาษาไทยที่มักจะประสบพบเจอ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ลำดับที่          ปัญหาการใช้ภาษาไทยที่ตนเองมักจะประสบพบเจอ          ค่าร้อยละ
1          เขียนผิด                                              65.9
2          จับใจความ เข้าใจผิด                                    31.9
3          พูดผิด                                                29.6
4          อ่านผิด                                               27.5
5          ฟังผิด                                                18.6
6          อื่นๆ อาทิ ภาษาแสลง บางครั้งอ่านกลอนไม่เข้าใจ อ่านตกหล่น       1.8

ตารางที่ 5 ค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุกลุ่มบุคคลที่มีส่วนทำให้เกิดปัญหาในการใช้ภาษาไทย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ลำดับที่          กลุ่มบุคคลที่มีส่วนทำให้เกิดปัญหาในการใช้ภาษาไทย          ค่าร้อยละ
1          กลุ่มวัยรุ่น                                             80.6
2          นักร้อง                                               46.0
3          ดารานักแสดง                                          44.8
4          ผู้ดำเนินรายการวิทยุ                                     18.1
5          นักการเมือง                                           17.2
6          พิธีกรรายการโทรทัศน์                                    17.2
7          ผู้ประกาศข่าว                                          15.8
8          ครูอาจารย์                                             8.9
9          อื่นๆ อาทิ ผู้สูงอายุ คนที่เล่นเวบบอร์ดในอินเทอร์เน็ต              2.4

ตารางที่ 6 ค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุการเร่งแก้ไขอนุรักษ์ฟื้นฟูการใช้ภาษาไทยในช่วงเวลานี้
ลำดับที่          การเร่งแก้ไขอนุรักษ์ฟื้นฟูการใช้ภาษาไทยในช่วงเวลานี้       ค่าร้อยละ
1          ต้องเร่งแก้ไข                                          92.5
2          ไม่ต้องเร่งแก้ไข                                         7.5
         รวมทั้งสิ้น                                             100.0

ตารางที่ 7           ค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุสิ่งที่ต้องรักษาไว้ในสังคมไทย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ลำดับที่          สิ่งที่ต้องรักษาไว้ในสังคมไทย                          ค่าร้อยละ
1          ศิลปวัฒนธรรม                                          72.2
2          ภาษาไทย                                             68.5
3          การช่วยเหลือ มีน้ำใจต่อกัน                                68.1
4          ความกตัญญู รู้จักตอบแทนบุญคุณ                              60.1
5          การเคารพผู้อาวุโส                                      59.5
6          ความสามัคคี                                           59.0
7          ความรักชาติ                                           56.9
8          การให้อภัย                                            54.1
9          ความเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษและกฎแห่งกรรม                   46.9
10          อื่นๆ อาทิ ความจริงใจ ทะนุบำรุงศาสนา                      2.9

        --เอแบคโพลล์--

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 3113 วันที่ 29 ก.ค. 2552


เอแบคโพลล์: วันภาษาไทยแห่งชาติ กับสิ่งที่คนไทยต้องการรักษาไว้ในสังคมไทยเอแบคโพลล์:วันภาษาไทยแห่งชาติกับสิ่งที่คนไทยต้องการรักษาไว้ในสังคมไทย

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

เตือนภัย.....เรื่องการกิน

เตือนภัย.....เรื่องการกิน


เปิดอ่าน 6,379 ครั้ง
แป้งฝุ่น...ดูดซับความมัน

แป้งฝุ่น...ดูดซับความมัน


เปิดอ่าน 6,383 ครั้ง
หลอดเลือดสมองตีบตัน

หลอดเลือดสมองตีบตัน


เปิดอ่าน 6,395 ครั้ง
แหล่งท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยว


เปิดอ่าน 6,382 ครั้ง
ลางบอกเหตุ...สมองเสื่อม!!

ลางบอกเหตุ...สมองเสื่อม!!


เปิดอ่าน 6,377 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานวิชการ

ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานวิชการ

เปิดอ่าน 6,380 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
โหด...เลว....ยิงมัสยิด เจาะไอร้อง ตาย 10 เจ็บเกลื่อน ขณะละหมาด
โหด...เลว....ยิงมัสยิด เจาะไอร้อง ตาย 10 เจ็บเกลื่อน ขณะละหมาด
เปิดอ่าน 6,380 ☕ คลิกอ่านเลย

อาหาร...สำหรับผู้ป่วยโรคไตวาย...
อาหาร...สำหรับผู้ป่วยโรคไตวาย...
เปิดอ่าน 6,379 ☕ คลิกอ่านเลย

10 กฏหลัก....ของคนรักยีนส์
10 กฏหลัก....ของคนรักยีนส์
เปิดอ่าน 6,392 ☕ คลิกอ่านเลย

เดินตามรอยเท้าพ่อ (เพลง) ขอทรงพระเจริญ
เดินตามรอยเท้าพ่อ (เพลง) ขอทรงพระเจริญ
เปิดอ่าน 6,454 ☕ คลิกอ่านเลย

ข้อคิดดีๆ
ข้อคิดดีๆ
เปิดอ่าน 6,384 ☕ คลิกอ่านเลย

อยากรู้ไหม? ภาพอะไรใครรู้บ้าง
อยากรู้ไหม? ภาพอะไรใครรู้บ้าง
เปิดอ่าน 6,389 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

ดนตรีไทย
ดนตรีไทย
เปิดอ่าน 177,085 ครั้ง

เผยอีโคไลตัวใหม่ ทนยาปฏิชีวนะ ถึงตายได้
เผยอีโคไลตัวใหม่ ทนยาปฏิชีวนะ ถึงตายได้
เปิดอ่าน 13,651 ครั้ง

9 อาชีพน่าอิจฉา เงินเดือนทะลุล้าน
9 อาชีพน่าอิจฉา เงินเดือนทะลุล้าน
เปิดอ่าน 44,220 ครั้ง

คุณสมบัติของ คนที่ประสบความสำเร็จ (จบ)
คุณสมบัติของ คนที่ประสบความสำเร็จ (จบ)
เปิดอ่าน 10,798 ครั้ง

ตามไปดูต้นแบบความสำเร็จ การปฏิรูปการศึกษา 5 ประเทศ
ตามไปดูต้นแบบความสำเร็จ การปฏิรูปการศึกษา 5 ประเทศ
เปิดอ่าน 16,090 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ